logo

“2. Küresel Gelişen İşgücü Araştırması” Sonuçlandı

mh_dell_intel

Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın

Dell ve Intel, teknolojinin mevcut ve gelecekte var olması öngörülen işgücü eğilimleri üzerindeki rolünü belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci Küresel Gelişen İşgücü Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

İşyeri kavramı değişirken, işle ilgili sorumluluklar evde, müşteri ofisinde, hatta kafe ve toplu taşıma araçları gibi herkese açık yerlerde bile yerine getirilebiliyor. Dolayısıyla, mobilite bir öncelik haline geliyor. Bu değişim ortamında, mobil teknolojiler ve alternatif arayüzler giderek güçlü bir rol oynuyor. Dizüstü bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, ‘2’si 1 Arada’ cihazlar, ince işlemciler ve masaüstü sanallaştırma çözümleri, BT yöneticilerine daha önce benzerine rastlanmamış bir mobilite olanağı sağlıyor.

Gelişen İşgücü Raporu, günümüzde nerede ve nasıl çalışıldığını ortaya koyarak, ofiste ya da evde çalışan profesyonellerin en iyi performansı sergileyebilmek için ne gibi teknolojilere ihtiyaç duydukları konusunda işverenlere önemli veriler sunuyor.

Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru “Mobil teknolojilerin temel bir sağlayıcısı olarak, gelişen işgücüne doğru çözüm ve hizmetleri sunmaya devam edebilmemiz için değişen ortamın nabzını tutmamız kritik önem taşıyor. Araştırmanın da gösterdiği gibi, ‘ofis’, artık dört duvarın arasındaki bir masadan ibaret olmaktan tamamen çıkmış durumda. Sürekli bağlantıda olma hali, iş hayatı ve özel yaşamdaki cihazlar arasındaki sınırları belirsizleştiriyor. Çalışanların daima üretken olabilmeleri için ofiste, evde ve yolda sürekli olarak bilgiye erişebilmeleri, BT departmanlarının da kullanıcıları ve verileri gittikleri her yerde güvenli durumda tutup yönetebilmeleri büyük öneme sahip” dedi.

Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın “Gelişen teknoloji yeni iş kolları yaratırken, iş yapış şekillerini de değiştiriyor. Rekabetin bu kadar çetin ve başarıya ulaşanların da rekabette fark yaratanlar olduğunu düşünürsek, bu süreçte şirketler çalışanlarının motivasyonu ve verimliliğini artırmak için farklı yöntemlere başvuruyor. Daha esnek çalışma şartları, yaşamımızın tüm akışını değiştiren ve iş hayatını evrimleştiren mobilite kavramı ve çalışma ortamlarında daha yüksek teknolojiye sahip olmak hiç şüphesiz üretkenliği ve motivasyonu artırıyor. Dell ortaklığı ile yürüttüğümüz ve bugün sonuçlarını açıkladığımız “Teknolojiyle Gelişen İş Gücü Araştırması” teknolojinin gelişiminin iş dünyası üzerinde yarattığı değişimi net olarak ortaya koyuyor. Dijital dönüşümünü hızlandıran şirketlerin üretkenlik ve çalışan motivasyonu anlamında nasıl öne çıktığını çıkacağını gösteriyor. Teknoloji tüm sektörlerin geçirdiği evrimin temelini oluşturuyor ve Intel olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle bu evrime önderlik ediyoruz” dedi.

Dell ve Intel ‘Gelişen İşgücü Araştırması’nda Ön Plana Çıkan Eğilimler

Araştırmada ortaya çıkan temeleğilimler, çalışanların nerede ve nasıl çalıştıklarına, teknolojinin özel ve mesleki hayatlarını nasıl etkilediğine ve teknolojinin gelecekteki otomasyonu çevresindeki tahminlere odaklandı.

– Her Sorunu Çözecek Tek Bir Çözüm Yok

Çalışanlar, ne zaman ve nerede çalışıyor olurlarsa olsunlar, işlerini tek bir cihazla yapmıyor, aynı anda birden çok cihaz kullanıyorlar. Masaüstü bilgisayar kullananların yarısından fazlası, aynı zamanda başka bir cihaz daha kullanıyor. İş için tablet ya da ‘2’si 1 Arada’ dizüstü bilgisayarı tercih edenler, bunları daima başka cihazlarla birlikte kullanıyor. Bununla birlikte, tablet ve ‘2’si 1 Arada’ kullanımı artıyor. Bu cihazlar, en çok yöneticiler tarafından ve gelişmekte olan ülkelerde tercih ediliyor. Performans, çalışanların iş cihazlarındaki önceliği olarak öne çıkıyor. Çalışanların yüzde 81’i, performansı birinci ya da ikinci en önemli unsur olarak gösteriyor.

Çalışmanın nerede yapıldığı da kullanılan cihazlar üzerinde etkili oluyor. Finansal hizmetler, kamusal sağlık hizmetleri ve devlet kuruluşları başta olmak üzere, çalışanların yüzde 62’si, işyerindeyken birincil iş cihazı olarak masaüstü PC’yi görüyor. Ancak evde çalışılırken dizüstü bilgisayarlar da masaüstü bilgisayarlar kadar sık kullanılıyor. Çalışanlar, evlerinde kişisel nedenlerle teknolojinin daha mobil formlarına geçerken; dizüstü bilgisayar, tablet ve ‘2’si 1 Arada’ kullanımı ofise oranla yükseliyor.

– Ofis Çalışma Ortamlarının Kralı, Ama Aynı Zamanda Oldukça Karmaşık Bir Ortam

Çalışanlar artık farklı yerlerde iş yapabilseler de ofis hâlâ birincil çalışma ortamı olmayı sürdürüyor. Çalışanların yüzde 97’si, zamanlarının en azından bir kısmını işverenlerinin ofisinde geçiriyor. Gelişmiş ülkelerde çalışanların ise haftada ortalama 32 saati ofiste geçiyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki çalışanlar için bu süre 26 saat. Küresel olarak çalışanların yüzde 35’i, ortalama olarak haftada 2 saat herkese açık yerlerde çalıştığını belirtti. Çalışanlar, ortalama olarak haftada dört saat dışarıda (örneğin, bir müşterinin ofisinde), 5 saat de evlerinde çalışıyor. Ofiste geçirilen ortalama süre ise haftada 29 saat.

Tüm bunlara ek olarak ofisteki dikkat dağıtıcı unsurlar da sorun olarak görülüyor. Ofis merkezli çalışanların yüzde 76’sı en verimli çalışmayı ofis ortamında ve kendi masalarında gerçekleştirdiğini belirtirken; yüzde 48’lik kesim ise ofis ortamında sık sık çalışmasının bölündüğünü ifade ediyor. Çalışanların neredeyse 5’te 1’i ofiste kulaklık ya da kulak tıkacı kullanırken; çalışmasının sık sık bölündüğünü belirtenlerde bu oran iki katına çıkıyor.

Araştırma sonucuna göre, ofisin bireyler arası iletişimin artmasına da çok büyük bir katkısı olmuyor. Çalışanların yüzde 51’i fiziksel olarak yakınlarında bulunan çalışma arkadaşlarıyla doğrudan konuşmak yerine, çoğu zaman internet üzerinden mesajlaşarak ya da e-posta yoluyla iletişim kuruyor.

– Üretkenlik Tartışması: Ofiste Çalışanlar mı, Uzaktan Çalışanlar mı Daha Üretken?

Evden çalışanlar hakkındaki algılar değişiyor. Artık insanların yüzde 52’si, evden çalışanların ofiste çalışanlar kadar ya da daha fazla üretken olduklarını düşünüyor. Bununla birlikte, bu algının her yerde değiştiği de söylenemez. Çin, Hindistan, Türkiye ve BAE’deki 10 çalışandan 4’ü, evden çalışanların daha az üretken olduklarına inanırken; gelişmiş ülkelerdeki çalışanların yüzde 29’unun bu konuda kesin bir fikri yok. Herhangi bir süreyle evde çalışanların yarısı, evde ofise kıyasla daha üretken olduklarını düşünüyor. Kalan yüzde 50’nin yüzde 36’sı, evde ve ofiste eşit derecede üretken olduklarına inanıyor. Sadece yüzde 42’lik bir kesim, evde daha az üretken olduğunu söylüyor.

Araştırma, evden çalışmanın faydalarını da ortaya koyuyor; çalışanların yüzde 30’u daha fazla uyuyor, yüzde 40’ı daha az otomobil kullanıyor ve yüzde 46’sı kendisini daha az stresli hissediyor. Ancak evde de her şey mükemmel değil. Eşler, çocuklar, anne babalar ve ev hayvanları çalışmayı bölebiliyor ve çalışanların yüzde 20’si evden çalıştığında daha az egzersiz yaptığını, yüzde 38’i ise daha fazla atıştırdığını belirtiyor.

– İş Hayatı + Özel Hayat = Hayat

Teknolojideki yenilikler devam ettikçe, insanlar mesleki yükümlülüklerini ne zaman ve nerede yerine getireceklerini seçme konusunda daha fazla esnekliğe sahip oluyor. Tüm dünyada çalışanların yüzde 64’ü, en azından bazı işlerini mesai saatlerinden sonra evlerinde tamamlıyor. Gelişmekte olan ülkelerde, işverenler çalışanlardan giderek yükselen bir oranda evdeyken erişilebilir olmalarını bekliyor. Bu ülkelerdeki çalışanların yüzde 83’ü, iş e-postalarını mesai saatlerinden sonra da kontrol ettiklerini söylüyor. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 42.

Yöneticiler için iş hayatı ile özel hayat arasındaki sınır, diğer çalışanlarda olduğundan daha belirsiz. Yöneticiler, diğer çalışanlara göre özel teknolojilerini iş için daha sık kullanıyor (yüzde 37’ye karşılık yüzde 64). İş teknolojisini özel amaçlar için kullanmak üzere eve götürüyor (yüzde 20’ye karşılık yüzde 45) ve işte kişisel web sitelerini / uygulamalarını / yazılımlarını kullanıyorlar (yüzde 49’a karşılık yüzde 67).

Tüm dünyada çalışanların yarısından fazlası, kişisel cihazlarını iş için kullanıyor ya da gelecekte bunu yapacaklarını düşünüyor; yüzde 43’ü ise kişisel cihazlarını, şirketlerinin haberi olmaksızın, gizlice iş için kullanıyor. Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar bu alanda başı çekiyor.

– Mutlu Çalışanların Sırrı Teknoloji

Dünyada her dört çalışandan biri işyerinde kendilerine sunulan teknolojiden etkilendiklerini, üretkenliklerini artıracak daha iyi teknolojilerin sunulması durumunda yeni bir işe geçmeyi düşünebileceklerini söylüyor. Yetersiz teknoloji yüzünden işlerinden ayrılmaya en yatkın olanlar ise medya ve eğlence sektöründe çalışanlar. Özellikle yönetici pozisyonunda ve gelişmekte olan ülkelerde çalışanlar, mevcut işverenleriyle çalışmaya devam etmek için en ileri teknolojiyi bekliyor; aksi takdirde başka işleri değerlendiriyorlar.

Çalışanların yüzde 76’sı, geçen yıl teknolojinin çalışmalarında etkili olduğunu belirtirken; yüzde 46’sı teknolojinin üretkenliklerini artırarak daha hızlı iletişim kurmalarını sağladığını belirtti.

Küresel olarak çalışanların yarısından daha azı, BT birimlerinin teknolojileri seçerken çalışanların görüşlerini dikkate aldığını belirtiyor. Gelişmekte olan ülkelerde çalışanlar BT’nin kararları üzerinde daha fazla etkiye sahip olduklarını hissediyorlar.

– İşyerinde Teknolojinin Geleceği Parlak, Ama Her Şey Tamamen Otomatik Olmayacak Çalışanlar, teknolojinin geleceği konusunda genel olarak iyimserler; teknolojinin değişip gelişmeye devam edeceğine ve işgücüne farklı yeterlilikler sağlayacağına, ancak insanların çalışma biçimini köklü bir şekilde değiştirmeyeceğine inanıyorlar. Gelecekte klavye yerine ses tanıma teknolojisinin kullanılacağını (yüzde 92), tüm bilgisayarların el hareketlerini algılayacağını (yüzde 87) ve klavye ile farenin tarihe karışacağını düşünüyorlar (yüzde 88).

Ama teknolojideki bu ilerlemeler işyerinde insana duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmayacak

Çalışanlardan sadece yüzde 34’ü kendi yaşam süreleri içinde işlerinin tamamen otomatik olarak yapılacağı bir teknolojinin mümkün olacağını düşünüyor. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle BAE, Hindistan ve Türkiye’de çalışanlar teknolojiye bağlanmaya daha istekliyken; Birleşik Krallık, ABD ve Japonya’da çalışanlar çalışma hayatlarında daha fazla insani unsur görmek istiyorlar.

Araştırma hakkında detaylar

– Araştırmanın TNS tarafından yürütülen bu kantitatif aşaması, haftada minimum 35 saat tam zamanlı çalışan 18 yaş ve üstü profesyonellerle yapılan 20 dakikalık online mülâkatları kapsıyor.

-Dünya genelinde 12 ülkeden (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika) 9 sektörde (finansal hizmetler, imalat, perakende, medya ve eğlence, sağlık, eğitim, kamu görevleri, kamusal sağlık hizmetleri ve kamusal eğitim) faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerden 5 bin çalışanla görüşüldü.

Anket, geleceğe yönelik unsurları içeren şu başlıkları içeriyor:

Teknoloji Adaptasyonu ve Kullanımı

İşyeri Ergonomiği

İş / Özel Hayat Dengesi ve Üretkenlik

Kariyer Gelişimi

– Çalışma süresince çalışanların yanı sıra üst düzey şirket ve BT liderleri, analistler, teknoloji uzmanları ve fütüristlerden oluşan 21 uzmanla görüşüldü.

Türkiye’de tamamlanan bu 150 mülâkat; küçük (1-499 çalışan), orta (500-4999 çalışan) ve büyük ölçekli (5000+ çalışan) şirketlerden katılımcılarla gerçekleştirildi.

Katılımcıların çalıştığı şirketlerin ait olduğu sektörler ise şöyle:

Özel: Finansal Hizmetler, İmalat Sanayii, Perakende, Medya & Eğlence, Özel Sağlık, Özel Eğitim

Kamu: Devlet, Kamu Sağlığı, Kamu Eğitimi

Şirket ölçeği kırılımı ise

Konuşulan kişi sayısı: 150

Küçük Ölçekli İşletme 105 (%70)

Orta Ölçekli İşletme 27 (%18)

Büyük Ölçekli İşletme 18 (%12)

Ayrıntılı bilgi için: www.dell.com/evolvingworkforce

Etiketler: » » » »
Share
3314 Kez Görüntülendi.