logo

7. MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Ödülleri Sahiplerine Verildi

mh_musiad_odul

MÜSİAD’ın Ulusal Bilim ve Teknoloji ile Politika ve Strateji alanlarındaki gelişmeleri teşvik etmek amacıyla bu yıl 7’ncisini düzenlediği “Bilim ve Teknoloji Ödülleri” töreni gerçekleştirildi. Törene MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Genel Başkan Vekilleri Ali Rıza Arslan ve Nazım Özdemir, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Hakan Altınay, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Orhan Öğe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreteri Dr. İsmail Yalçın, Prof. Tamer Müftüoğlu, Dr. Cüneyd Fırat, Halil Tokel, Mahmut Kiper, Işıl Üreyen katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak “Bilim ve teknoloji çalışmalarına, emeğini, birikimini, ömrünü koymuş değerlerimizi, bilim insanlarımızı, özel sektör ya da kamuda teknolojiye yön veren değerli girişimci ve yöneticileri ödüllendirmek de görevimiz” dedi. Terörün ideolojisi, milletinin, dinin, iyisinin, kötüsünün, haklısının, haksızının olmayacağını belirten Olpak “Terör, terördür, topyekün karşı çıkılmalıdır, adalet, toplumun her ferdine, hatta teröristlere de lazımdır” dedi.

“Refah ve Mutluluğun En Önemli Parametresi Bilimdir”

“MÜSİAD kurulduğu günden itibaren bilim ve teknolojinin önemini her fırsatta dile getiriyor” diyen Olpak, ekonomik gelişim, refah ve mutluluğun en önemli parametrelerinden birisinin bilim olduğuna inandıklarını dile getirdi. Evrensel kriterlere göre tüm meslek ve uğraşların bilimin rehberliğinde ilerleyebileceğini vurgulayan Olpak, MÜSİAD’ın kurulduğunda “Yüksek Ahlak, İleri teknoloji” mottosuyla yola çıktığını, bunun bilim ve teknolojiye bakışlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

“Biz, Ahlak ve Bilimi Birbirinden Ayırt Etmeden İfade Ediyoruz”

MÜSİAD’ın Ahlak ve Bilimi birbirinden ayırmadan baktığını ifade eden Olpak “Çünkü ahlakın da insanlık ailesinde, her alanda ve her dönem lazım olan bir değer olduğunu düşünüyoruz. Bilimin çok ilerlemesi, belirli alanlarda gelişmeyi sağlarken, insani ve vicdani açıdan her zaman yükselmek anlamına gelmez. Tarih, bu tür yanlışlara da tanık olmuştur. Örnek olarak nükleer teknoloji de neticede bilim ve teknolojinin eseridir. Sadece yüksek teknoloji gözüyle bakıldığı takdirde, bir kararla milyonların ölümüne yol açılabilir. Fakat, vicdani ve ahlaki boyutunu da içerdiğinde, insanlığın faydasına olmayacak uygulamalar yürürlüğe konulmamakla karşı karşıyadır. İnsanı yaşatacak, daha mutlu kılacak ve hayatına güzellikler katacak bilim ve teknolojinin, ahlakla mümkün olacağını düşündüğümüzden dolayı, mottomuzu böyle konumlandırdık” dedi.

“Bilim ve Teknolojiye Verilen Önem MÜSİAD’da 2 Alanda Şekilleniyor”

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, bilim ve teknolojiye verdikleri önemi 2 şekille ortaya koyduklarını belirterek, bunlardan birinin Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu, diğerinin de Bilim ve Teknolojileri Komisyonu olduğunu ifade etti. Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu’nun hafta başında Erzurum’da bilişim konusunu masaya yatırdığını anımsatan Olpak, geçen yıl yayınladıkları raporlarında da “Büyümenin Sistematiği; Bilgi Teknolojilerinin Rolü” başlığıyla görüşlerini aktardıklarını anlattı.

“Hightech Port Hem Yurtiçinden Hem de Yurtdışından İlgi Gördü”

Geçen yılın Kasım ayında düzenlenen 18’inci IBF ve 15’inci Uluslararası MÜSİAD Fuarı’nda Hightech Port bölümünün hem yurtiçinden, hem de yurtdışından ilgi gördüğünü vurgulayan Olpak “Bu ilgi, bilim ve teknoloji konusunun ne kadar önemli olduğunu gösterirken, bizim bu alana verdiğimiz önemi de ortaya koydu. Hightech Port’u bu yıl 6-8 Ekim tarihleri arasında Katar Doha’da yapacağız” dedi.

“Teknolojiye Yön verenleri Ödüllendirmek Görevimiz”

MÜSİAD olarak çalışmalarının sadece rapor, sektörel çalışma, ticari geziler ve fuar gibi faaliyetlerle sınırlı olmadığını belirten Olpak “Bilim ve teknoloji çalışmalarına, emeğini, birikimini, ömrünü koymuş değerlerimizi, bilim insanlarımızı, özel sektör ya da kamuda teknolojiye yön veren değerli girişimci ve yöneticileri ödüllendirmek de görevimiz. Bu ödülle, bilim ve teknoloji alanında politika ve strateji oluşumuna, biz de katkı sağlamak istiyoruz. Marifet, iltifata tabidir. Belirlenen kategorilerde jürimizin belirlediği kriterlere göre verilecek ödüllerle, hem değerlerimizi taltif, hem de yeni yetenekleri de teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Biliyoruz ki bilim insanları, hangi şartlarda olursa olsun kendi çalışmalarını zaten sürdürüyor. Onların içindeki bilim tutkusu, hiçbir zaman sönmeden yeni çalışmalara sevkediyor. Biz de bu vesileyle, gerek ülkemizde, gerekse de tüm dünyada, hayatımızı kolaylaştırmak için ömrünü adayan tüm bilim insanlarına, saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunmaya gayret ediyoruz. Bize göre onlar, dünyanın en cesur insanlarından. Çünkü hata yapmayı göze alan insanlardır” dedi.

MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Hakan Altınay’da ödül töreninin açılış konuşmasına elim bir olay sonucunda şehit olan Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’a Allah’tan rahmen ve ailesine başsağlığı dileyerek başladı.

“Bilim ve Teknoloji İnsanlığın ve Ülkelerin Yazgısını Belirliyor”

Bilim ve teknolojinin insanlığın ve de ülkelerin yazgısını belirleyen en önemli etken olduğunu vurgulayan Altınay ”Dünya ülkeleri ister gelişmiş, ister gelişmekte olsun, bu olgunun bilinciyle bilim ve teknoloji politikalarını uygulama ve hazırlama yarışı içindeler. Ülkelerin genel gelişmişlik düzeylerinin belirlediği farklı kümelerde gerçekleşen bu yarış küresel boyutlarda şiddetlenerek sürdürülmektedir. Gelişmekte olan bir ülkenin gerçek anlamda bir atılım yapabilmesi için bulunduğu kümede değil en üst kümede geçerli ölçütlere göre başarılı olması, olağanın çok üstünde bir çaba göstermesi bir sıçrama yapması gerekmektedir. Diğer yandan bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin doğduğu yeni koşullar özellikle gelişmekte olan ülkelerin ya bilim ve teknoloji üreten toplumlara dönüşmesine, ya da teknoloji kullanan toplum durumuna gelme seçenekleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bugün ülkemizde bilim ve teknolojide yetkinlik kazanarak, yüksek katma değer ürünler üreterek ancak sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlamanın mümkün olduğunu söyleyen güçlü bir bilinçlenme başlamıştır” dedi. Türkiye’nin farklı katmanlarında yetkili temsilcilerin, bilim ve teknolojiye özem göstermeleri, bu konuya sahip çıkmaları bu değişimin bir göstergesi olduğunu beyan eden Altınay “Ulusal Bilim ve Teknoloji, Politika ve Stratejisi hazırlığının ve uygulanmasının ortak bir eyleme dönüştürülmesi ülkemizin başarısının bir ön koşulu olarak önümüzde durmaktadır” dedi. Türkiye’nin kurum, kuruluş ve bireylerinin bu tür kritik konularda ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Altınay, ancak böyle birliktelik ve girişimlerin toplumun tüm katmanlarında benimsenmesiyle teknoloji üretiminde atılım sağlanacağına yürekten inandığını ifade etti.

“MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Üretmeyi Ulusal Dava Olarak Görüyor”

MÜSİAD ülkesine karşı sorumlu bir sivil toplum örgütü olarak Türkiye’nin kalkınmasına, bilim ve teknoloji üretimiyle ilgili her konuda katkı sağlamayı ulusal bir dava bilinciyle değerlendirdiğini vurgulayan Altınay “Bu doğrultuda, ülkemizin bilim ve teknoloji anlamında gelişmesine hizmet edecek her girişimin içinde bulunmaya ve bu girişimlere katkı sağlamaya kararlıdır ve bu girişimler bağlamında paydaş kuruluşlar ve ilgili kişilerle her türlü iş birliğine de açıktır. Bu ülke hepimizin ve ülkemize hizmet etmek de bizim bir borcumuzdur. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemiz için tarif edilmiş ulusal hedeflere ulaşmasına katkı sağlamak üzere Bilim ve Teknoloji Komisyonumuz kendi bünyesinde bir çalışma grubu oluşturmuş ve çalışmalarına da başlamıştır. Bu çalışma grubu yeni kapsamlı bir bilim ve teknoloji politikası hazırlanması sürecinde daha önce yapılanların incelenmesi, onlardan günümüz koşullarına uygun yeni bir politika ve strateji planının inşa edilmesi düşüncesiyle hareket etmektedir. Bu ulus 50 yıldan beri politika ve strateji konusunda vizyon çalışması yapıyor ama maalesef uygulama konusunda gerekli adımları atmakta zorlanıyor. Bu konuya farkındalık oluşturmak üzere geçen yıl 6. düzenlediğimiz Bilim ve Teknoloji Ödülleri’mizde özellikle politika ve strateji konularına ağırlık verdik. Bu yıl bu alanı biraz daha genişlettik ve tabana yaydık” dedi.

7.  Müsiad Bilim ve Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu

Konuşmaların ardından kişi ve kurumlar Bilim ve Teknoloji, Politika ve Strateji alanlarında yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 ayrı dalda ödüllendirildi.

Törende “Bilim ve Teknoloji Politikalarının Gelişimine Katkı” kategorisinde Mahmut Kiper, “Ulusal Teknolojinin Gelişimine Katkı” kategorisinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve “Ar-Ge ve İnovasyonun Gelişimine Katkı” kategorisinde de Türkiye İhracatçılar Meclisi” ödüle layık görüldü.

“Ulusal Teknolojinin Gelişimine Katkı” kategorisinde Halil Tokel’in ödül aldığı törende, “Ar-Ge ve İnovasyonun Gelişimine Katkı “ kategorisinde Refik Üreyen, “Bilim ve Teknoloji Farkındalığı Oluşturma” kategorisinde Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, “Yenilikçi Girişimci” kategorisinde ise Dr. Cüneyd Fırat ödüllendirildi.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » »
Share
2383 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+3 = ?