logo

Bireylerin Dörtte Biri Finansal Olarak Gündelik Yaşıyor

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Geleceğe Bakış” raporu, bireylerin finansal istikrarlarını güvence altına almak adına yaptıkları hazırlığa dair önemli bulgular içeriyor. Rapor; dünya genelinde bireylerin dörtte birinin (%25) finansal olarak ‘gündelik yaşadığını’ ve özellikle bu gruptaki bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri finansal şoklara karşı savunmasız olduğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre; finansal olarak gündelik yaşayan bireyler ve mali durumunu iyi yöneten bireyler arasında iyimserlik konusunda büyük bir fark bulunuyor. Gündelik yaşayan bireylerin yaklaşık dörtte biri (%22) finansal durumlarının gelecek üç yıl içerisinde kötüleşeceğini tahmin ederken, mali durumunu iyi yöneten bireylerin yalnızca %6’sı böyle düşünüyor. Bununla birlikte finansal olarak gündelik yaşayan bireyler, iş kaybı (%38) veya geçim giderlerinde kayda değer bir artışın (%38) finansal güvenliklerine karşı en büyük tehdit olduğunu düşünüyor.

Gündelik yaşayan bireyler önceliklerini belirlemede güçlük yaşıyor

Raporda gündelik yaşayan bireylerin önceliklerini belirlemede güçlük yaşadığı belirtiliyor. Finansal olarak gündelik yaşayan bireylerin yalnızca %43’ü isteklerini dengelemede başarılı olduğunu söylerken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerin %78’i isteklerini öncelik sırasına göre planladığını ifade ediyor. Gündelik yaşayanların %54’ü gelecek ile ilgili kaygılı olduğunu dile getirirken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerde bu oranın %38 olduğu görülüyor.

Öte yandan araştırmaya katılan bireylerin %54’ü ebeveyn veya yetişkin çocuklarına finansal destek sağladığını belirtirken, yine bu gruptakilerin %51’i destek olabilmek için kendi isteklerini ertelediğini ifade ediyor. Bireylerin %26’sı sağladığı desteğin kendisini finansal olarak zorladığını söylerken, %24’ü birikim veya yatırımlarından harcama yapmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

Finansal güvencede sağlık birinci öncelik

Araştırmanın sonuçlarına göre; gündelik yaşayan bireyler için, ailelerinin sağlığını gözetmek için yeterli paraya sahip olmak birinci öncelik. Gündelik yaşayan bireylerin yaklaşık üçte biri (%31) uzun süreli bir hastalık veya engellilik olması durumunda, ailelerinin bu süreci finansal olarak karşılayamayacağını söylerken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerde bu oranın %15 olduğunu görülüyor.

Buna karşın finansal olarak gündelik yaşayan bireylerin yalnızca %22’si kanser gibi ciddi bir hastalığa yakalanmaları halinde sabit bir ödeme yapacak bir sigortaya sahip olduğunu ifade ediyor. Söz konusu oran finansal durumunu iyi yöneten bireylerde ise %39. Gündelik yaşayan bireylerin %31’i bireysel sağlık sigortasına, %27’si de hayat sigortasına sahip olduğunu belirtiyor. Bu oranların finansal durumunu iyi yöneten bireylerde ise sırasıyla %50 ve %45 olduğu görülüyor.

Bununla birlikte gündelik yaşayan bireylerin %34’ü uzun vadeli finansal güvenceleri ile ilgili olarak herhangi bir kişiyle görüşmediğini ifade ediyor.

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, küresel çapta gerçekleştirilen araştırma ile ilgili olarak “Yaşam koşulları ne olursa olsun her birey önceliklerini dengelemesine yardımcı olacak, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak ve ailesini finansal olarak daha güvenli bir geleceğe taşıyacak bir finansal plana sahip olmalı. Yaşam standardınızı nasıl koruyabileceğiniz üzerinde düşünmek ve ihtiyacınız olması durumunda bu konuda profesyonel hizmet almak, geleceğe yönelik planlama yapmak konusunda atılabilecek ilk adımları oluşturuyor” dedi.

Finansal şoklara dayanıklı olmak için pratik adımlar

HSBC Grubu’nun Güvencenin Konforu: Geleceğe Bakış raporunda bireylerin ailelerini geleceğe daha iyi hazırlamalarına yardımcı olabilecek dört adım şöyle sıralanıyor:

1. Önceliklerinizi belirleyin

Hayattaki öncelikleriniz üzerine düşünün. Sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına yönelik finansal bir plan yapın. Gelecek ile ilgili plan yaparken kendi isteklerini göz ardı etmeyin.

2. Finansal durumunuzu gözden geçirin

Finansal olarak ne kadar güvende hissettiğinizi değerlendirin. Başkalarına sağladığınız finansal desteğin gelecekte yükselme veya azalma olasılığı üzerine düşünün ve finansal planınızı buna göre güncelleyin.

3. Tüm aile için planlama yapın

Beklenmedik gelişmeler tüm aileyi ciddi şekilde etkileyebilir. Yeterli finansal güvenceniz olup olmadığını değerlendirirken bunu göz önünde bulundurun.

4. Gelecek hakkında konuşun

Aileniz ile gelecek hakkında konuşmak için zaman ayırın. Yaşamınızı değiştirecek bir durum olması halinde ailenizin nelerle karşı karşıya kalabileceğini ve sahip olduğunuz finansal güvenceleri tartışmaya açın. İhtiyacınız doğrultusunda profesyonel danışmanlık hizmeti alın.

Etiketler: » »
Share
1694 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+8 = ?