logo

Blockchain Teknolojilerinin Üniversitelerde Geliştirilmesi Büyük Önem Taşıyor

Aba İnnolab Genel Müdürü Gamze Sart, Copyrobo Kurucu Ortağı Av. Kadir Kurtuluş

Fikirlerini hayata geçirmek isteyen gençleri ve her yaştan girişimcileri çalışmalarını devam ettirmeleri konusunda destekleyen Aba Innolab, girişimcilerin projelerini blockchain teknolojisi ve nitelikli zaman damgalarıyla korumaya alacak. Bu sayede, Bitcoin/Etherium/Litecoin/Dashcoin Blockchain teknolojisi ve Nitelikli Zaman Damgası kullanılarak girişimcilerin eser, buluş ve diğer tüm fikri haklarının dünya çapında ve mahkemelerde geçerli bir şekilde korunması ve satışı sağlanabilecek.

Aba İnnolab Genel Müdürü Gamze Sart “Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksine göre 2015 yılında Türkiye 129 ülke içinde 58’inci sırada bulunuyor. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) 2011 tarihli raporuna göre Fikri Haklar Endeksindeki 1 puanlık artış ya da Patent Endeksindeki yüzde 10’luk bir artış Türkiye’nin dış yatırım stokunda yüzde 16’lık artış yaratıyor. Bu rapora göre en gerçekçi senaryoya göre, yüzde 6,5’lik ihracat artışı, GSMH’nın yüzde 1,5’i oranında artış ve 28 bin 850 kişiye yeni istihdam sağlanması öngörülüyor. Uluslararası Ticaret Örgütü’nün raporlarında da aynı veriler ve fikri hakların iyileştirilmesiyle ülkenin sağlayacağı katma değer gösterilmiştir. Copyrobo’nun sağladığı blockchain ve diğer teknolojilerle; tüm girişimciler, öğrenciler ve öğretim görevlileri eserini anlık olarak tüm dünyada koruyabilecek. Koruma ile birlikte ticarileşme de başlayacaktır. Türk girişimciler tüm dünyada ses getirebilecek inanılmaz projeler yapıyorlar, yaptığımız işbirliği ile beraber daha proje düşünme aşamasında korunmaya başlanabilir ve ticarileşme aşaması çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir” dedi.

Blockchain teknolojilerinin üniversitelerde geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Copyrobo Kurucu Ortağı Av. Kadir KurtuluşDünyadaki şirketlere baktığımızda; gayri maddi duran varlıkların duran varlıklara oranı bazı ülkelerde yüzde 80’lerde iken Türkiye’de durum tam tersidir. Copyrobo teknolojisi ile amaçlanan bilginin ticarileştirilebilmesi ve ülkemizde de gayri maddi duran varlıkların şirketlerin esasına teşkil edebilecek seviyeye getirilmesidir. Türk insanı ürettiği eseri koruyacak ve bilgiyi ticarileştirerek satılabilir bir meta haline getirecek. Bunun anlamı tüm Türkiye artık nitelikli iş ve katma değeri yüksek ürünlerin direkt satıcısı olabilecektir” dedi.

Etiketler: » » » » »
Share
2561 Kez Görüntülendi.