logo

BT Bütçelerinde Artış Olmadan İnovasyon Zor !

jenerik_bt_yatirim

CSC tarafından hazırlanan Küresel CIO Araştırması’nın 2014-2015 edisyonu yayınlandı. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen araştırma, özel şirketlerde ve kamu kurumlarında görev yapan CIO’ların teknolojik trendlere bakışını ortaya koyarken, tehdit ve fırsatlara ilişkin planlarına da ışık tutuyor.

CSC Küresel CIO Araştırması’na bu yıl 590 yönetici katıldı. 5 kıtadan 23 ülkeyi kapsayan araştırmaya çalışan sayısı 250 ve üzerinde olan şirket ve kurumlar dahil edildi. 3 bini aşkın çalışanı bulunan organizasyonlar katılımcı havuzunun yüzde 46’sını oluştururken, araştırmaya katılan şirketlerin ortalama BT çalışanı sayısı 697 oldu.

Tamamına csc.com/cio_survey adresinden ulaşılabilen araştırmadan elde edilen sonuçlardan bazıları şöyle sıralanıyor:

BT bütçelerinde artış

– Katılımcıların yüzde 64’ü, geçen yıla oranla daha fazla BT harcaması yapılacağını belirtti. Bu oran bir önceki yıl yüzde 46’da kalmıştı. CIO’lar özellikle inovasyonun önünü açacak bulut, büyük veri ve mobilite gibi yeni nesil çözümlere ilişkin harcamalara ayrılan bütçelerde artış olacağı görüşünde.

İnovasyon için önce siber güvenlik

– BT yöneticileri, süregelen inovatif çalışmalara temel oluşturacak çalışmaların öncelikli olduğunu düşünüyor. Bu kapsamda, katılımcıların yüzde 82’si gelecek 12 ay içinde önceliklerinin siber güvenlik olduğunu belirtiyor. Uygulama modernizasyonu (yüzde 70), büyük veri (yüzde 69), mobilite (yüzde 67), özel bulut (yüzde 64) ve hibrit bulut (yüzde 59) CIO’ların diğer öncelikleri olarak öne çıkıyor.

Yatırım öncelikleri değişken

– Sektörler bazında bakıldığında, CIO’ların yatırım önceliklerinin farklı olduğu görülüyor. Örneğin sağlık sektöründe görev yapan CIO’ların yüzde 74’ü için büyük veri yatırımları öncelikli ve kritikken, finansal hizmetler alanındaki yöneticilerin yüzde 91’i siber güvenlik yatırımlarının önceliğe sahip olduğunu söylüyor. Siber güvenliğin oranı, üretim sektöründe yüzde 86’ya, perakende/teknoloji/medya sektörlerinde yüzde 85’e düşüyor.

BT’ye ayrılan kaynak 180 milyon Dolar

– Araştırmaya göre, bir mali yıl içindeki ortalama BT bütçesi 179 milyon Dolar seviyesinde. Kuzey Amerika’daki katılımcılar ortalama 196 milyon Dolar’la en yüksek bütçeye sahipken, ardından 177 milyon Dolar’la Asya-Pasifik-Afrika’daki şirketler ve 165 milyon Dolar’la Avrupa’daki şirketler geliyor. Katılımcıların yüzde 28’i yıllık BT bütçesinin 15-70 milyon Dolar arasında olduğunu belirtirken, yüzde 23’lük kesim 70-150 milyon Dolar aralığını söylüyor.

En büyük gider kalemi ücretler

– BT bütçesi içindeki en büyük gider kalemini çalışan ücretleri oluşturuyor. 2013’te tüm bütçe içindeki oranı yüzde 23 olan ücretlerin 2014’te yüzde 36’ya yükseldiği görülüyor. İkinci sıradaki siber güvenlik harcamalarının oranı yüzde 28, üçüncü sıradaki BT üretim maliyetlerinin oranı ise yüzde 27 seviyelerinde bulunuyor.

Büyük veri üretkenlik sağlıyor

– CSC’nin araştırmasına göre, “Hangi teknolojiler üretkenlik ve proje verimliliğinde daha etkili?” sorusunun yanıtları arasında ilk sırayı yüzde 75’le veri analitiği ve büyük veri seçeneği alıyor. Benzer şekilde, CIO’lar inovasyonu tetikleyen en önemli teknolojinin de büyük veri olduğu görüşünde birleşiyor.

Yakın geleceğin trendi mobil uygulamalar

– Trendlerle ilgili olarak da görüş bildiren CIO’lara göre, önümüzdeki üç yılın en stratejik teknoloji trendi mobil uygulamalar olacak. Web ölçekli BT, kurumsal varlık yönetimi ve nesnelerin interneti de öne çıkan diğer trendler olarak dikkat çekiyor.

Etiketler: » » »
Share
2274 Kez Görüntülendi.