logo

Corona Virüsü İş Sözleşmelerini Nasıl Etkileyecek?

Av. Ozan Genco Gürgöz

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok değişime neden olan/olacak olan Corona Virüsü’nün en çok etkilediği alanlardan birinin de hukuk olacağı açıktır. Virüsün iş yaşamına etkilerinin yeni başladığı bugünlerde ileride karşılaşabileceğimiz olasılıklara bakılması gerekmektedir.

Bu yazımızda Corona Virüsü’nün iş sözleşmelerindeki etkilerine bakacağız.

1.  İşverenler Çalışanlarını Ücretsiz İzne Çıkarabilir mi?

İşverenlerin çalışanları ücretsiz izne çıkarması ancak İş Kanununda belirtilen Çalışma Koşullarında Değişiklik Maddesindeki şartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilirse mümkündür. Çalışanın ücretsiz izne çıkması için;

– İşveren çalışana bu durumu yazılı olarak bildirmesi

– Çalışan tarafından bu durumun yazılı olarak 6 işgünü içerisinde

Kabul edilmesi gerekmektedir. Bu şartlara uyulmadan işverenler tarafından “zorla” yaptırılan ücretsiz izinler geçersizdir ve çalışanlar bu nedenle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip kıdem, fazla mesai vb. gibi işçilik alacaklarına hak kazanabilirler.

İşverenler ücretsiz izni kabul etmeyen çalışanlarının iş sözleşmelerini geçerli sebeple(bu geçerli sebebi yazılı olarak açıklamak, bildirim süresine uymak ve tazminatı ödemek suretiyle) feshedebilirler.

Corona Virüs salgınının mahkemelerce geçerli bir sebep olarak değerlendirilmesi kuvvetle muhtemel gözükmektedir. Bunu ilerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz.

2. Ücretsiz Kullanılan İzinler Çalışanın Yıllık İzin Süresinden Düşürülebilir mi?

Bugünlerde ücretsiz izne çıkan çalışanların en çok sorduğu sorulardan biri ücretsiz kullanılan izinlerin yıllık izin haklarına etkisi olup olmayacağıdır. Yukarıda belirttiğimiz şartlara uygun bir şekilde verilmiş 15 güne kadar kullanılan ücretsiz izinler İş Kanununa göre çalışılmış süreden sayılacaktır.

Ücretsiz izinlerin 15 günden fazla sürmesi halinde bu süreler yıllık izin hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtmek gerekir ki ücretsiz izin süreleri yıllık izin sürelerinden düşürülemeyecektir.

3. Corona Virüs Sürecince İşin Devam Etmesi Ve Çalışanların Mağdur Edilmemesi İçin Neler Yapılabilir?

2016’da yapılan değişikliklerle uzaktan çalışma usulü İş Kanununda kabul edilmiştir. Uzaktan çalışma usulü kabul edilen iş sözleşmelerinde işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin çalışanın iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.

İçinde bulunduğumuz ve uzaktan çalışmanın tüm dünyada yaygınlaştığı bu günlerde iş sözleşmelerinin uzaktan çalışma modeli şeklinde güncellenmesinde büyük fayda vardır.

İşverenlerin Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma yoluna da gitmesi mümkündür.

Av. Ozan Genco Gürgöz

ozan@gurgoz.av.tr

 

 

Etiketler: »
Share
4979 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+7 = ?