logo

İletişimciler, Küresel Halkla İlişkiler ve İletişim Modeli Çalışması Yaptılar

TÜHİD – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Büyük Bölge Temsilcisi olduğu uluslararası halkla İlişkiler ve iletişim yönetimi derneklerinin konfederasyonu Global Alliance ile itibar, iletişim, marka yönetiminde profesyonelliği teşvik etmek için çalışmalar yapan Corporate Excellence, Küresel Halkla İlişkiler ve İletişim Modeli çalışması gerçekleştirdi.

Modelin sunumu, 16 Mart 2022 Çarşamba günü çevirim içi toplantıda iletişim profesyonelleri, iş dünyası, akademisyenler ve genç iletişimcilerle paylaşıldı.

İletişim Sektörü için önemli bir yeri olan bu model, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ve TÜHİD işbirliği ile Prof. Dr. Çisil Sohodol ve Araştırma Görevlisi Nilüfer Geysi tarafından Türkçeye çevrildi.

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Özgüden Özen “modelin çıktılarına göre, iletişimciler; Kurumsal Marka Yöneticisi, Kurumsal Amaç Küratörü ve İletişim Lideri olarak konumlanacak. Her kurumun iletişim karnesi olacak, ölçümleme kriterleri değişecek ve paydaş memnuniyeti ön planda olacak. İletişim dönüşüyor, kapsama alanımız genişliyor ve yetkinliklerimiz gelişiyor” dedi.

Model, halkla ilişkiler ve iletişim rolünün yol haritasını ve yapı taşlarını tanımlayarak, profesyonellere güven yaratan sağlam bir itibara sahip kuruluşlar oluşturmak için gereken tüm kaynakları, yetenekleri ve becerileri içeren bir araç seti sunuyor. Bu modele göre kurumun iletişim karnesi olacak, ölçümleme kriterleri değişecek ve paydaş memnuniyeti ön planda olacak.

Model çalışmasına 47 ülkeden 1.400 profesyonel katıldı

Modelin oluşturulması sürecine, 5 farklı bölgede 47 ülkeden 1.400 profesyonel ve akademisyen katıldı. Veri, online anket yöntemiyle toplandı. Çalışma, mevcut modellerin ve metodolojilerin gözden geçirilmesine ve 1.400’den fazla profesyonel ve akademisyenin görüşlerine dayanarak geliştirildi.

Model, günümüz dünyasında değer üretmek için gereken beş stratejik yapı taşı etrafında yapılandırıldı. Bunlar şöyle; Kurumsal amaç, Marka ve kurum kültürü, İtibar ve itibarla ilgili riskler, İletişim ve Birleştirilmiş bilgi toplama ve soyut değerler ölçümlemesi.

İlk yapı taşı yapılan çalışmanın, iletişimin geleceğinin kurumsal amaç üzerinde yapılandırılması gereken bir temel oluşturduğunu göstermektedir. Ayrıca, kurumsal amacın soyut değerlerin yönetimi için yararlı bir stratejik araç olduğunu da ortaya koymuştur.

İkinci yapı taşı, kurumun ve çalışanlarının tutum ve davranışlarına rehberlik eden kültürü ve kurumsal değerleri tanımlamada kurumsal marka yönetiminin temel rolünü göstermektedir. Bu rol, kurumsal marka ve paydaşları arasındaki her temas noktasında ilgili, uyumlu ve tutarlı deneyimler tasarlayarak ve uygulayarak yerine getirilir.

Modelin üçüncü aşaması, itibar yönetimiyle ve itibarla ilgili riskleri ölçmek ve yönetmek için belirli becerilerin geliştirilmesiyle ilgilidir. Katılımcılara göre kurumsal itibarı güçlendirmek için yönetilmesi gereken en ilgili boyutlar: Ürün ve Hizmetler %20,3, Sürdürülebilirlik ve KSS %19,1, Yenilik %15,7, Liderlik %14,0, İşyeri %12,5, Kurumsal Yönetişim %12,4, Finansal Performans %9,3.

Dördüncü yapı taşı, iş değeri üretmek için başka bir temel itici güç olan iletişimden bahsetmektedir. İletişim, paydaş gruplarının algılarını, görüşlerini ve tutumlarını etkilemek (kurumsal itibar) ve destekleyici davranışları geliştirmek için çok önemli bir araçtır. Analiz edilen tüm coğrafi bölgelerde stratejik iletişim yönetimi için yüksek düzeyde bir hazırlık olduğu belirtilmektedir.

Modelin son yapı taşı, halkla ilişkiler ve iletişim rolüne ve bir bütün olarak kuruluşa yeni bağlamsal bilgi toplama ve sosyal dinleme yetenekleri sağlayan bir sistemin oluşturulmasıdır. İtibar, marka gücü, sosyal etki, çalışan bağlılığı ve müşteri tavsiyeleri gibi finansal olmayan temel performans göstergeleri, gelecekteki değerin nasıl üretileceğini göstermektedir.

Küresel Halkla İlişkiler ve İletişim Modeli Raporuna https://www.tuhid.org sitesinden de ulaşabilirsiniz…

www.globalalliancepr.org

www.corporateexcellence.org

Etiketler: » » »
Share
1099 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+9 = ?