logo

Mobil İnternet 3 Milyon Kişilik İstihdam Sağlıyor

mh_boston_consulting_group_burak_tansan

BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan

Danışmanlık firmalarından The Boston Consulting Group (BCG) tarafından dünya ekonomisinin %70’ini oluşturan 13 ülkeyi kapsayan “Küresel Mobil İnternet Ekonomisinde Büyüme” çalışması yayınlandı. Çalışmaya göre mobil internet, 13 ülkede 700 milyar dolar gelir yaratırken 3 milyon kişilik istihdam sağlamakta. Avrupa’nın en büyük 5 ekonomisinin gelirlere katkısı ise 120 milyar dolar iken sağladığı istihdam yaklaşık yarım milyon kişi olarak belirtiliyor. Tüm ülkelerde mobil internet ekonomisine paralel şekilde istihdam potansiyelinin de artacağı vurgulanmakta.

Raporda araştırmaya dâhil edilen ülkeler; Amerika, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve İspanya. Bu ülkelerde internet ekonomisinin en çok, mobil alışverişte ve mobil reklam uygulamalarındaki artışla geliştirilecek uygulamalardan ve içerik servislerinden büyüyeceği tahmin edilmekte.

Araştırma, akıllı telefonların ve tabletlerin hızlı şekilde hayatımıza girmesiyle ve mobil operatör rekabetinin artmasıyla, mobil internetin ekonomiye katkısının hızla artığını vurgulamakta. 2017 yılına kadar mobil internet ekonomisinde, en hızlı büyüme %40 ile Hindistan’da gerçekleşecek. Avrupa, Çin ve Amerika’da mobil internet ekonomisinin ortalama yıllık %25 büyüyeceği tahmin edilmekte. Japonya ve Güney Kore’de büyüme ise %10 olarak tahmin edilse de bu rakam iki ülkenin GSYİH büyüme beklentisinden yüksek.

En büyük fayda tüketicilerin

Rapora göre mobil internet sayesinde en çok kazanlar tüketiciler. Bunun en büyük sebebi ise tüketicilerin mobil internet üzerinden kullandıkları uygulamaların (apps) ve cihazların algılanan değerlerinin, uygulama ve cihazlara ödedikleri paradan çok daha yüksek olması. Raporda 13 farklı ülke için yapılan tüketici anketlerine göre tüketicilerin mobil internet sayesinde elde ettikleri fayda (consumer surplus) yıllık yaklaşık 3,5 trilyon Dolar. Tüketici başına düşen fayda (consumer surplus) 4.000 Dolar seviyesinde ki bu da tüketicilerin ortalama cihaz ve internete ödediği paranın yaklaşık 7 katı.

Özellikle Avrupa ülkelerinde tüketicilerin tercihlerinde büyük değişimler gözlemlenmekte. Tüketicilerin büyük bir kısmı, mobil interneti televizyon dışında gazete, dergi gibi yazılı medya araçlarına tercih etmekte. Tüketicilerin %50’si mobil internet erişimi sağlamak için alkol, kahve tüketimi, sinema izleme ve spor salonuna üye olmaktan feragat edebilmekte. Yapılan tüketici araştırmalarında, her 5 Avrupalı tüketiciden 1’i ise mobil internet erişimini sağlamak için arabasından vazgeçebileceğini belirtmekte.

İşletmeler de, mobil interneti özelikle operasyonları iyileştirme, maliyet azaltma, yeni pazarlara açılma ve müşterilerle daha yakın ilişki kurmak için kullanmakta. Raporda, tüketicilerin mobil cihazları daha fazla kullanması ve uygulamalar üzerinden video, kitap, dergi gibi ürünlerinin satın alımını artırması ile bu eğilimin hızla artacağı öngörülmekte.

İnternet ekosistemindeki rekabet inovasyonun sürekliliğini sağlamakta

Mobil internet ekosistemindeki rekabetin özellikle inovasyonu, büyümeyi ve tüketicilerde ve işletmelerde deneyimin iyileştirilmesinin sürekliliğini sağladığının altını çizen BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan “Mobil erişimin yaygınlaşması, dünyada bankacılıktan eğitime, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok sektörde internetin yeni kullanım şekillerini artırmakta. Türkiye, özellikle genç iş gücünün eğitim, teşvik ve yatırımlarla desteklenmesiyle uzun vadede mobil ekosisteminde rekabetçi bir konum elde edebilir” dedi.

Gelişen uygulama (apps) ekonomisine yatırımlar artıyor

Mobil internet başarı hikâyesinin önemli bir bölümünü büyüyen uygulama (apps) ekonomisi oluşturmakta. 2008 yılından beri toplam indirilen uygulama sayısı 200 milyara ulaşmışken, sadece 2013 yılında toplam indirilen uygulamaların 100 milyarı geçmiş ki indirilen uygulamaların 20 milyarı Avrupa Birliği ülke tüketicileri tarafından gerçekleştirilmiş. Raporda ayrıca, 2013 Haziran ve 2014 Temmuz arasında, operatörlerinin uygulama tasarımcılarına ödedikleri paranın 15 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Raporların detaylarına www.bcgperspectives.com adresinden ulaşılabilirsiniz.

Etiketler: »
Share
1869 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+7 = ?