logo

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Yılında 94.3 Milyar TL’lik Hacme Ulaştı

Soldan sağa: TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan, Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2016 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya görüntülü telekonferans yöntemi ile katılıp açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim teknolojileri (BİT) sektörünün diğer sektörerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek raporu hazırlayan TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti.

Bilgi ve İletişim sektörlerini geliştirmenin önümüzdeki yıllarda daha önemli bir hale geleceğini vurgulayan Sayan, Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir ülke olması için çaba sarf edildiğini söyledi. Yerli ve milli bir BİT oluşturmanın önemine dikkat çeken Sayan “Haberleşme sektörünün de içerisinde bulunduğu BİT’in gelişimi ekonomi de çarpan etkisi yapıyor ve çok daha önemli hale geliyor. Biz de üreten kişi, kuruluş ve devlet olarak sadece pazar değil bu teknolojiler geliştiren ve diğerlerine göre daha önde olan konumda olacağımızı düşünüyorum” dedi.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri” çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. 2016 yılında hain darbe girişimi, terör olayları, döviz kurlarındaki hareketlilik, ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklanan sorunlar, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren bazı şirketlerin büyük projelerini askıya alması gibi bir dizi olumsuz gelişmenin yaşanmasına karşın bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün Türk Lirası bazında çift haneli büyümesini sürdürdüğünü belirten Karaca 2016 yılı kurumların, hızla gelişen teknolojinin ve bilgi dünyasında var olan rekabetin gerisinde kalmamak için dijital dönüşüm stratejilerini konuştukları ve bunları planladıkları bir yıl oldu. 2017 de kurumların bu stratejileri uygulamaya geçirecekleri ve daha somut adım atacakları bir yıl oluyor. Dijital dönüşüm gerek katma değerli ürünlerde gerek mobil ürünlerde, gerekse teknolojinin her noktasında insan hayatını ilgilendiren ürünlerde etkin olacak. Bu açıdan; gerek yazılım geliştirenler veya servis sunanlar gerekse donanım tedarikçileri önemli rol oynayacak” dedi. Karaca, çift haneli büyüme ivmesini sürdüren bilişim sektörünün, ekonominin geneline yayılan çarpan etkisi ile kendisine atfedilen bu önemi fazlasıyla hak ettiğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım’ın ” Dijital Dönüşüm Seferberliği” ilan ettiğini Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başkanlığında “Sanayide Dijital Dönüşüm” platformu kurulduğunu vurgulayan Karaca “Tüm bu gelişmeler ve söylemler bunca yıllık çalışmalarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor ve bizi sevindiriyor” dedi.

Altıncısı tamamlanan Bilgi Merkezi projesinin bu sene de bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, geride bırakılan zor bir seneye rağmen pazardaki yüzde 14 oranındaki büyümenin memnun edici olduğunu ifade etti. Yaveroğlu “Büyümenin büyük bir bölümünün, 4.5G ihalesinin de etkisiyle İletişim Teknolojileri sektöründen geldiğini görüyoruz. Bilişim Teknolojileri sektöründe de yazılımın payı artmaya devam ediyor. Türk Lirasının son dönemde kaybetmiş olduğu değer ve Turquality gibi ihracatı teşvik edici programların sektörümüzü kapsama dahil etmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde geçtiğimiz yıl yüzde 32 oranında artan sektör ihracatının daha da gelişmesini bekliyoruz. Bu büyümenin sürdürülebilir olmasının önündeki en büyük engellerden biri olan nitelikli işgücü açığı konusunu da hep birlikte çözmemiz gerekiyor” dedi.

2016 Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar Büyüklüğü

TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlunun verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2016 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 14.4’lük büyüme ile 2016 yılında 94.3 milyar TL’lik hacme ulaştı.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 11’lik büyüme ile 29,6 milyar TL’ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 16’lık büyüme ile 64,7 milyar TL’ye ulaştı.

2016 yılında 29,6 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük şöyle oldu:

Bilgi Teknolojileri donanım: 12.9 milyar TL

Bilgi Teknolojileri yazılım: 11,9 milyar TL

Bilgi Teknolojileri hizmet: 4,8 milyar TL

Bilgi Teknolojileri kategorisinde bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 16.3 ile yazılım kategorisinde gerçekleşti. Yazılım sektöründeki büyümeyi yüzde 14.4 ile hizmet, yüzde 5.1 ile donanım sektörleri takip etti.

İletişim Teknolojileri sektörü 2016 yılında 64.7 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı ise şöyle oldu:

İletişim Teknolojileri donanım: 19,3 milyar TL

İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme: 45,4 milyar TL

2016 yılında Bilgi Teknolojileri hizmet kategorisinde yerlilik oranı yüzde 86, yazılım kategorisinde ise yüzde 60 oldu.

İhracat 3,1 milyar TL

Sektörün, toplam ihracat rakamı ise Türk lirası bazında bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 3,1 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın 2,041 milyar TL’lik kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla yüzde 41 büyüdü. Yazılımdan elde edilen cironun yüzde on dörtlük kısmı ihracattan geliyor.

Rapora göre, en fazla ihracat yüzde 56 ile Ortadoğu ve Afrika yüzde 20’lik oranla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

İstihdam

2016 yılında sektörün Türk lirası bazında farklı alanlarda gösterdiği büyüklüğe rağmen istihdamda bunu yansıtacak bir artış görülmemiştir. Bu da şirketlerin verimliliğe önem verdiğini göstermektedir. Sektörün toplam istihdamının yüzde 67’si Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.

2017 yılı büyüme beklentisi

Araştırmanın sonuçlarına göre, 2017 yılında da sektörde Türk lirası bazında çift haneli büyüme beklenmektedir.

Etiketler: » » » » » »
Share
48986 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+8 = ?