logo

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Yüzde 15 Büyüdü

Soldan sağa: TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2018 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın rapor hakkında açıklamalarda bulundu.

Yerli ve milli ürünler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün diğer sektörlerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, raporu hazırlayan TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti. Sayan, bilişimin Türkiye ekonomisi için öneminin her geçen gün arttığını belirterek “Bilişim sektörünün sanayi 4.0’ı konuştuğu, savunma sanayinin insansız hava araçlarını kullandığı, yapay zekânın gündemi yoğun olarak meşgul ettiği bir dönemde, Türkiye’nin böyle bir sektörü ihmal etmesi söz konusu olamaz. Bilhassa savunma sanayinde kullanılan yerli ve milli ürünler göğsümüzü kabartıyor. Şüphesiz ki yaşanan bu gelişmelerin temelinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Milli Teknoloji Hamlesi”nin büyük ve göz ardı edilemez bir etkisi var. 2023 yılına gelindiğinde ülkemizi tamamen yerli ve milli üretime kavuşturacak olan şey işte bu ülküdür. Bu ülkünün sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için Bakanlık olarak bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda diğer kurum ve kuruluşlarla ve paydaşlarla değerli fikirlerin, tecrübelerin paylaşıldığı yoğun çalışmalar yapıyoruz ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yine sektördeki nitelikli işgücü açığını gidermeye ve iç pazar talebini arttırmaya yönelik girişimlere gereken katkıyı sağlamaya devam ediyoruz. Yerli ve milli teknolojilerin gelişiminde özel sektörün dinamizmini ve kamunun gücünü bir araya getirmek istiyoruz. Oluşan sinerji ile ülkemizin ekonomik gelişimine çok ciddi katkılar sağlayacağız” dedi.

Büyüme sürdü

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri” çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini söyledi. 2018 yılında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün Türk Lirası bazında büyümesini sürdürdüğünü ve ekonomide gelişmeyi yüksek teknolojili ürünlerin sağlayacağını belirten Karaca Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar verileri, 2018 yılı için yüzde 15’lik bir artışa işaret ediyor. Geçmiş yıllara oranla daha düşük olsa da, Türkiye’deki diğer sanayilerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir büyüme oranı. Ancak gönlümüzden geçen çok daha yüksek artışlar. Çünkü ülkemizin hak ettiği ekonomik gelişmişlik seviyesine ancak bu şekilde çıkacağına inanıyoruz. Sanayi üretiminde 2016 Ocak ayından bu yana meydana gelen toplam artış yüzde 8.3’te kalırken, yüksek teknolojili sektörlerdeki büyüme yüzde 54 olmuş. Bu veriler, şimdiye kadar hep ileri sürdüğümüz, ekonomideki büyümeyi yüksek teknolojili sektörlerin sürükleyeceği tezimizi bir kez daha ispatlıyor. Sayın Bakanımız Berat Albayrak, açıklamış olduğu yeni reform paketinde, ulaşılmak istenen noktanın sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam olduğunu belirtmiş, ihracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceliklendiren bir ekonominin tesis edileceğini vurgulamıştı. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından en öncelikli olan sektör hiç şüphesiz ki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü. TÜBİSAD’ın öncelikli konuları arasında yer alan, Dijital Türkiye ve ülkemizin dijital ekonomiye dönüşümü için sektörümüz stratejik öneme sahip. Bu dönüşüm sürecinde kamunun reel sektöre yol gösterici olması ve başta KOBİ’ler ve hane halkları olmak üzere, dönüşüm sürecini kolaylaştırıcı olması çok büyük önem arz ediyor. Dijital dönüşüm reformunu, yapısal reform programının önemli bir bileşeni olarak görüyoruz. Dijital dönüşüm reformunun ayrıntılı bir biçimde çalışılması ve bir an önce hayata geçirilmesi en büyük temennimizdedi.

Katma değerli faaliyetlere odaklanılmalı

Sekizincisi tamamlanan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazar Verileri” raporunun proje danışmanı Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın “TÜBİSAD’la beraber son 6 yıldır gerçekleştirdiğimiz bu çalışma sektör için önemli bir kılavuz niteliğinde. Paydaşlardan sağlıklı veri akışı ile çalışmamızın kapsamındaki firma sayısı son 6 yılda 5 kattan fazla artarak 5.405’e ulaştı. Bu yıl sonuçlar TL bazında büyümeye işaret ederken, yazılım ve hizmet gibi katma değerli faaliyetlere odaklanmanın önemini de ortaya koymaktadır. Bu sayede sektördeki büyüme daha fazla ivme kazanabilecek ve özellikle ihracatta artış yakalanabilecektir” dedi.

2018 Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar Büyüklüğü

TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye Direktörü Alper Günaydın’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye Bilişim Sektörü’nün 2018 yılı büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde 15’lik büyüme ile 2018 yılında 131,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. ABD doları bazında değerlendirildiğinde ise geçmiş yıllarda 30-33 milyar dolar bandında seyreden sektör büyüklüğü, kur etkisiyle, 2018 yılında 27-30 milyar bandına indi.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 15,2’lik büyüme ile 2018 yılında 44,7 milyar TL’ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 14,9’luk büyüme ile 86,9 milyar TL’ye ulaştı.

Bilgi Teknolojileri

2018 yılında 44,7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri Sektörü’nün alt kategorilerindeki büyüklükler şöyle oldu

Bilgi Teknolojileri Donanım: 17,1 milyar TL

Bilgi Teknolojileri Yazılım: 18,3 milyar TL

Bilgi Teknolojileri Hizmet: 9,4 milyar TL

İletişim Teknolojileri

İletişim Teknolojileri Sektörü 2018 yılında 86,9 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı ise şöyle oldu

İletişim Teknolojileri Donanım: 27,9 milyar TL

İletişim Teknolojileri Elektronik Haberleşme: 59 milyar TL

İstihdam

2018 yılında sektörün toplam istihdamı 139 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda yüzde 4’lük bir artış kaydedildi. Sektörün toplam istihdamının yüzde 76’sı Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.

Teknokentler

Teknokentlerde büyüme sürdü, 2018 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 23,1 oranında artarak 16 milyar TL’ye ulaştı. 2018 yılında toplam sektör hacminin yüzde 12’si teknokentlerde yaratıldı.

İhracat

Sektörün ihracat performansı TL bazında yüzde 14’lük büyüme ile 4,916 Milyar TL olarak gerçekleşirken, 2018 yılında Lira’daki ortalama yüzde 32’lik değer kaybı nedeniyle dolar bazında küçülme oldu. İhracat performansını artırılması için teknoloji firmalarının kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ek olarak pazar çeşitliliği faaliyetlerinin de desteklenmesi gerekiyor.

Önümüzdeki 5 yılda en fazla etkiye sahip olacak sektörler

TÜBİSAD’ın “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2018 Yılı Pazar Verileri” Raporu‘nda BİT şirketlerinin beklenti ve öngörülerine de yer verildi. Rapora göre, şirket temsilcileri önümüzdeki 5 yılda sektörün üzerinde etkili olacak teknolojik alanları şöyle sıraladı: Yapay Zeka, Bulut Teknolojisi, Analitik/ Büyük Veri, Endüstri 4.0, Siber Güvenlik, Gelişen Teknolojiler (3D yazıcılar, sanal gerçeklik, vs), Blockchain, Mevcut Sistemlerin Modernizasyonu.

Etiketler: » » » » » »
Share
2539 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+10 = ?