logo

Türkiye Gençlik Araştırma Raporu’dan İlginç Sonuçlar Çıktı

Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı araştırma olan Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun sonuçları, gençlik haftasında 81 ilden gelen yüzlerce gencin önünde açıklandı. Araştırma, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği tarafından yürütüldü. Gençlerin iyi olma halinden yola çıkan raporda, iş hayatından sağlığa, yaşanılan şehirden güvenliğe kadar 62 başlıkta veriler toplandı. Geliştirilecek yeni gençlik politikalarına ve gençlere yönelik projelere yol göstermesi amacıyla hazırlanan araştırmayı Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ve Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emre Erdoğan açıkladı.

Gençler Geleceğe Umutla Bakıyor

Türkiye’deki gençlerin iyi olma halini mercek altına alan araştırma hakkında bilgiler veren Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır “20 yıldır Türkiye’deki gençlerle dünyanın farklı ülkelerindeki gençler arasında iletişim kurmayı esas alan Habitat Derneği, bugün gelinen noktada gençlerin kapasitelerini geliştirme hedefinde birçok proje yürütmektedir. Hayata geçirilen çalışmaların yaratmış olduğu etkiyi ölçmek ve geleceğe ışık tutmak için yapılan Habitat Gençlik Araştırması: Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu ile gençlerin siyasi yaşam ve gönüllü çalışmalara katılımı konusunda istenilen seviyede olmadığı, bu konuda yapılması gereken birçok düzenleme ve faaliyete ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırmamızla Türkiye gençliğinin bir fotoğrafını çekmeyi hedefledik. Yüz yüze anketler aracılığıyla 16 ilde 1209 gencin katılımını sağlayarak Türkiye’de Gençliğin İyi Olma Hali Raporu araştırmasını gerçekleştirdik. Gençlik araştırmamızı maddi durum, eğitim, sağlık, ilişkiler, katılım, risk ve güvenlik başlıkları altında şekillendirdik” dedi.

Gençler Siyasete Katılımı Yalnızca Oy Kullanmaktan İbaret Görüyor

Sezai Hazır, rapora ilişkin çarpıcı açıklamalarına şöyle devam etti, “Araştırmamız gençlerin siyasete katılımı, yalnızca oy kullanmaktan ibaret gördüklerini ortaya çıkardı. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanan gençlerin oranı %78,2 iken gençlerin aktif siyasette yer alma oranının sadece %3,9 olduğu görüldü.

Gençlerin Gönüllü Sivil Toplum Faaliyetlerine Katılımı Çok Düşük

Rapor aynı zamanda gençlerin gönüllülük oranlarının da düşük seviyede olduğuna dair veriler ortaya koymaktadır. Rapora göre gençlerin gönüllü faaliyetlere katılım oranı %5 seviyesindedir”.

Gençler İnterneti Kişisel Gelişim İçin Kullanmıyor

Raporda internetle sürekli iç içe olan gençlerin, interneti kişisel gelişim veya eğitimleri için kullanmadıkları görüldü”.

Gençlerin Gelirleri 600 Liradan Az

Araştırma sonuçlarımızda gençlerin %30’unun aylık gelirlerinin 600 TL’den az olduğu ortaya çıktı”.

Genç Kadınlar Daha Mutlu

Tüm bunlara rağmen gençlerin yaşamdan memnuniyet dereceleri yüksek ve gençler geleceğe umutla bakıyorlar. Genç erkeklerin %69’u yaşamlarından memnunken genç kadınların memnuniyet oranı %72 ve gelecekten umutlu olduğunu belirten genç kadınların oranı %68 iken genç erkeklerin oranı %65 olduğu görülmüştür.

Gerçekleştirdiğimiz bu araştırma ile ilgili verileri karşılaştırmak ve gençliğin durumunu düzenli olarak takip etmek için Habitat Gençlik Araştırmamızı iki yılda bir tekrarlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Raporun Tamamı İçin: http://habitatdernegi.org/turkiyede-genclerin-iyi-olma-hali/

Açıklanan Konu Başlıkları

1. Gençlerin Yaşamdan Memnuniyeti

2. Gençlerin Yaşamdan Memnuniyet ve Çalışma Durumu

3. Gençlerin Gelecekten Umudu

4. Gençlerin Yaşamdan Umudu ve Çalışma Durumu

5. Gençlerin Çalışma Durumu

6. Çalışan Gençlerin Çalıştıkları Pozisyon

7. Çalışanların Çalışma Süresi ve Çalıştıkları İş Yeri Sayısı

8. Gençlerin Girişimcilik Eğilimi (“Kendi İşimi Kurmak İsterim” Yanıt Verenlerin Oranı)

9. Gençlerin İş Bulma Konusundaki Kaygıları

10. İş Bulmanın Önündeki Engeller

11. Gençlerin Aylık Gelirleri

12. Gençlerin Aylık Gelirleri ve Medeni Durumları

13. Gençlerin Aylık Gelirleri ve Çalışma Durumları

14. Gençlerin Borçluluk Durumları

15. Gençlerin Rahatça Bir Hayat Sürebilmeleri İçin İhtiyaç Duydukları Gelir

16. Gençlerin Göreli Yoksunlukları

17. Gençlerin Mutluluk Derecesi ve Göreli Yoksunluk

18. Gençlerin Maddi Durumlarından Memnuniyet Derecesi

19. Gençlerin Yaşadıkları Yer

20. Gençlerin Yaşadıkları Ortamı Değerlendirmeleri

21. Gençlerin Yaşadıkları Kenti Değerlendirmeleri

22. Kentten Memnuniyetin Boyutları ve Demografik Değişkenler

23. Eğitimine Devam Edenlerin Okudukları Okullar

24. Okudukları Okullar ve Okullarından Memnuniyet Derecesi

25. Gençler Arasında Sınıf Tekrarlamış Olanların Oranı

26. Akademik Başarı, Yaşamdan Memnuniyet ve Eğitimden Memnuniyet Arasındaki İlişki

27. Gençlerin “Kültürel” Tüketimleri

28. Gençler ve Sağlık Öznel Değerlendirmeleri

29. Gençlerin Yaşam Tarzları

30. Yaşam Tarzlarının Boyutları ve Demografik Değişkenler

31. Gençlerin Sağlık Durumlarından Memnuniyetleri ve Demografik Değişkenler

32. Gençlerin İlişkilerini Değerlendirmeleri

33. İlişkilerin Boyutları ve Demografik Değişkenler

34. Gençlerin Aileleriyle İlişkileri

35. Gençlerin Arkadaşlarıyla İlişkileri

36. Gençler ve Evdeki İş Yükleri

37. Gençlerin Gönüllülükleri

38. Gönüllü Gençlerin Yaşadıkları Zorluklar

39. Gönüllülük Yapmama Nedenleri

40. Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarına Üyelikleri

41. Ailelerin ve Gençlerin Gönüllülük ve Üyelik Oranları Arasındaki İlişki

42. Gençlerin Siyasal ve Sivil Katılımı

43. Gençlerin Yetkinliği

44. Gençler Yaşadıkları Yerde Kendilerini Güvende Hissediyorlar mı?

45. Yaşadıkları Yerde Güvende Hissetme ve Medeni Durum

46. Ulaşım Olanakları ve Trafikten Memnuniyet

47. Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı

48. Gençlerin İnternete Erişim Araçları

49. Gençlerin İnternette Yaptıkları

50. Gençlerin En Çok İzledikleri TV Kanalları

51. Gençlerin Yerel Hizmetlerle İlgili Bilgi Kaynakları ve Kaynaklara Güveni

52. Televizyondan Seçimlerle İlgili Bilgi Alma

53. Medeni Hal

54. Ebeveynlerin Eğitim Düzeyi

55. Toplam Aylık Hane Halkı Geliri

56. Eğitimden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki

57. Kültürel Tüketimden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki

58. Sağlıktan Memnuniyet, Yaşam Tarzları ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki

59. İlişkilerden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki

60. İlişkilerden Memnuniyet ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki

61. Güvenlik ve Yaşamdan Memnuniyet Arasındaki İlişki

62. Yaşamdan Memnuniyet ve Kentten Memnuniyet

http://habitatdernegi.org/

Etiketler: » » »
Share
893 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+9 = ?