logo

“2023 Hedefleri Doğrultusunda Bilgiye Dayalı Ekonomiye Geçiş Konferansı” İstanbul’da Gerçekleşti

mh_yased_konferans

Sağdan ikinci YASED Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Altay, sağdan üçüncü YASED Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray, sağdan dördüncü T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), “Türkiye’deki ArGe ekosistemini rakip ülkelerden daha iyi seviyeye getirmek” amacıyla hazırlanan ikinci ArGe raporunu düzenlediği konferansta kamuoyuyla paylaştı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve kamunun üst düzey bürokratlarının katılımıyla gerçekleşen “2023 Hedefleri Doğrultusunda Bilgiye Dayalı Ekonomiye Geçiş Konferansı”nda raporun kapsamlı program önerisi tartışıldı. Geçen yıl hazırladığı “Uluslararası Yatırımcıların ArGe Yatırımlarını Türkiye’ye Çekmek İçin Gereksinimlerin Belirlenmesi” raporundaki stratejik eylem önerileri, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) nezdinde kabul gören ve 2013-2014 Eylem Planı’na dahil edilen YASED, çalışmalarını bir ileri boyuta taşıyarak bu yeni raporda Türkiye’deki ArGe ekosistemini 15 boyutta değerlendirdi. Sonuçta, 10 ana başlık altında 93 iyileştirme önerisi sunuldu.

Bakan Işık: “Türkiye’ye yatırım yapan muhakkak surette karlı çıkar”

Son 12 yılda 146 milyar dolar uluslararası yatırımı Türkiye’ye çektiklerini ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık “Türkiye’nin aynı başarıyı, Ar-Ge yatırımlarının ülkemize çekilmesi noktasında da göstermesi gerekiyor. 2013 yılında Ar-Ge harcamamız bir önceki yıla göre %13,4 artış göstererek 14 milyar 807 milyon TL’ye ulaşmış ve bu harcamanın %47,5’i özel sektör tarafından yapılmıştır. Bu gelişmeler önemli olmakla birlikte 2023 yılında Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payını %3’e çıkararak 60 milyar dolarlık Ar-Ge harcamasına ulaşmayı ve bu harcamaların da 3’te 2’sinin özel sektör tarafından yapılmasını hedefliyoruz” dedi. YASED’in yayınladığı “Türkiye’deki ArGe Ekosistemini Rakip Ülkelerden Daha İyi Seviyeye Getirmek İçin Program Önerisi” adlı raporun ArGe ve İnovasyon konusunda çok önemli olduğuna değinen Işık “Raporun önümüzdeki süreçte ArGe ve İnovasyon alanında yapılacak olan çalışmalara önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. ArGe alanındaki çalışmalarımızı daha işlevsel hale getirmek için YASED’in önerilerini kullanacağız” dedi. Türkiye’de yatırım yapanların muhakkak surette karlı çıkacağını vurgulayan Işık, yatırımcılara çağrıda bulubulunarak “Biz ülke olarak yerli ve uluslararası girişimcilerin yapacakları yatırımlar konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Gerek Ar-Ge, gerekse üretim yatırımları olsun, uyguladığımız programlarla yatırımcılara çok ciddi teşvikler ve destekler sunuyor, her geçen gün bu desteklerimizi geliştiriyoruz. Türkiye’de yatırım yapanlar muhakkak surette kazançlı olacaklardır. Önümüzdeki dönemde yüksek teknolojili ürünlerin üretimine dönük yatırımları, Türkiye’nin neresinde üretilirse üretilsin 5 inci bölge teşviklerinden yararlanmak üzere bir çalışma başlattık. Benzer şekilde orta yüksek teknolojili ürünlerin üretimine yönelik yatırımların 1 inci bölgede yapılması durumunda, bu yatırımların 3 üncü bölge teşviklerinden, diğer bölgelerde yapılması halinde ise 5 inci bölge teşviklerinden yararlanabilmesi için de çalışma başlattık” dedi.

Timuray: “Dünyadaki Ar-Ge yatırımlarının üçte ikisi uluslararası sermayeli şirketler tarafından gerçekleştiriliyor”

YASED Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray, dünyadaki Ar-Ge yatırımlarının üçte ikisinin uluslararası şirketler tarafından gerçekleştirildiğini belirterek “Türkiye’nin Ar-Ge ekosistemiyle ilgili belirlediğimiz stratejik öncelik, uluslararası şirketlerin Ar-Ge Merkezi yatırımlarında Türkiye’nin tercih edilmesini sağlamaktır” dedi. YASED olarak Türkiye’nin 2023 ArGe vizyonunu desteklediklerini ileten Timuray, bugün Türkiye’de aktif olarak çalışmalarını sürdüren 165 ArGe Merkezi bulunduğunu, bu merkezlerin 64’ünün uluslararası şirketlere ait olduğunu iletti ve YASED tarafından hazırlanan 2. ArGe raporunun küresel arenada Ar-Ge merkezi seçimlerinde söz sahibi olan şirketlerin bizzat tecrübeleri, global en iyi uygulamaları ve tavsiyeleriyle hazırlandığına dikkat çekti. Timuray “Uluslararası yatırımcıları temsil eden YASED, ülkemizdeki en büyük uluslararası firmaların küresel bilgi birikimlerini ve örnek uygulamalara yönelik önerilerini bu raporda ortaya koyduk. Rakamlar, uluslararası şirketlerin ArGe yatırımları ve faaliyetleri için Türkiye’yi bir merkez olarak konumlandırmalarının stratejik önemine işaret ediyor” dedi. Timuray “Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımcılar tarafından özellikle ihracatı destekleyecek ve Ar-Ge gibi katma değerli alanlarda bölgesel merkez olarak konumlandırılması, ekonomik büyümede çarpan etkisi yaratacaktır. Ar-Ge yatırımlarının GSYH üzerindeki etkisine yönelik çalışmamız göstermiştir ki, her 1 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı önümüzdeki 10 yıl boyunca Türkiye’nin GSYH’sini %1 (8,3 milyar dolar) artırma potansiyeline sahiptir” dedi.

Altay: “ArGe Ekosistem İzleme ve Kontrol Yapısı oluşturulmasını öneriyoruz”

YASED üyeleri ve paydaşlarının desteğiyle YASED Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2. ArGe raporunun detaylarını açıklayan YASED Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Altay, global ArGe ekosisteminde Türkiye’nin durumunu, rakip ülkelere göre karşılaştırmalı olarak değerlendirdiklerini belirterek “15 farklı boyutta yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, Türkiye ArGe ekosisteminin küresel rekabet gücünün artırılması için 10 ana başlık altında 93 ayrı iyileştirme önerisi tespit ettik, .Bu önerileri önceliklendirerek, 4 kısa, 14 orta vadeli konuya ilişkin yol haritası çizildi” dedi. Altay “Türkiye ArGe ekosisteminin, milli gelir içindeki ArGe harcamaları dikkate alındığında, rakiplerine göre iyileştirilmesi önemli görülmektedir. Özellikle rakibimiz olan ülkelerden daha iyi bir yatırım ortamı hazırlamak için, bu ülkelerin ve Türkiye’nin ArGe ekosistemi ve bunu etkileyen parametrelerin sürekli takip edilmesi, karşılaştırılması ve gerekli durumlarda hızla önlem alıcı uygulamaların yürürlüğe girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla, bir ArGe Ekosistem İzleme ve Kontrol Yapısı oluşturulmasını ve Başbakanlık’a bağlı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun ilgili bakanlıklarından oluşacak bir kontrol merkezinin görev yapmasını öneriyoruz” dedi.

Etiketler: » »
Share
2413 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+7 = ?