logo

EGD, İklim Değişikliği Tehlikesini İzmir’de Masaya Yatırdı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) insanlığı tehdit eden iklim değişikliği tehlikesine karşı çalışmalarına hız verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşen EGD Başkanı Celal Toprak, Küresel Isınma Kurultayı’nın İzmir’de yapılması önerisini getirdi.

Başkan Soyer’in bu etkinliğe tam destek vermesi üzerine İzmir’de çok önemli isimlerin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyen EGD, önümüzdeki Kasım ayında yapılacak kurultay için yol haritasını çıkarmaya başladı.

Gazeteciler, sivil toplum önderleri ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı toplantıda şu görüşler gündeme geldi:

Geçtiğimiz yıllarda EGD’nin İzmir’de gerçekleştirdiği yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili toplantı ve kurultay yaptıklarını belirten Celal Toprak “Gerçekleştirdiğimiz toplantıya Tunç Bey’de konuşmacı olarak katıldı. Konunun ne kadar önemli olduğunun altını çizerek İzmir’de tekrar bir kurultay yapılmasını uygun bulmuştu” dedi. Toplantının asıl amacına değinen Toprak, Kasım ayında gerçekleştirmeyi planladıkları projenin yol haritasını belirlemek, yenilenebilir enerji ve çevre ile ilgili neler yapılması gerektiğini konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Kimler Katıldı

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, ASKON’dan İsmail Çapak, Gürdal Tarım İşletmesi‘nin Sahibi Arif Gürdal, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Pınar Nacak, Konak Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Yasemin Sağlam, Gözlem Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Gürel, Konak Belediyesi’nden Nurselin Karaloğlu, EGD İzmir Temsilcisi Dilek Gappi, İzmir Tarıma Yönelik Yenilebilir Enerji Üretim Kooperatifi’nden Mehmet Ülgen, Çevreci Enerji Derneği Genel Sekreteri Hazal Coşkun, Foça Çevre ve Kültür Derneği (FOCEP) Platformu Sözcüsü Bahadır Doğutürk, Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, ENSİAD’dan Serkan Akyürek, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER)’den Dr. Osman Şen, Şiir Ajans Başkanı Murat Şahin, Gözlem Gazetesi Editörü Engin Tatlıbal, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Başkanı Sabuhi Attar, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci, Anadolu Ajansı’ndan Tolga Şekerci, İlkses Gazetesi’nden Nurettin Baki, EBSO Meclis Üyesi Hüseyin Vatansever, Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı.

“İnsan Sağlığı Gıda Güvenliğinden Geçiyor”

Gürdal Tarım İşletmesi‘nin Sahibi Arif Gürdal “Yenilenebilir enerji ile gıda güvenliği birbirinden ayrılmaz. İnsan sağlığı gıda güvenliğinden başlıyor ve bu bilincinin geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye’de kötü tarım politikaları nedeniyle bugün tarımın durumu kötü, birçok tarımsal ürün de ithalatçı durumundayız ve bu çıkmazı çözmek için tüm kesimlere sorumluluk düşüyor” dedi. Yenilenebilir enerji ile ilgili önümüzdeki 40-100 yıllık süreç düşünülerek uzun dönemli yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Gürdal “10 yıllık süreç içinde 10 milyar dolarlık potansiyel var ama jeotermal yasası çok kötü çıkartıldığı için şu an hiçbir şey yapamadan yatırımlar durmuş durumda” dedi.

“İzmir Temiz Enerjinin Merkezi Oldu”

Kalkınma Ajansı olarak sürdürebilir kalkınma için çalıştıklarını belirten Murat Çelik “ En önemli bileşen çevre ve ekonomik sürdürülebilirlik, bu kavramlar birlikte ilerliyor. Temiz enerji ve temiz teknolojileri birlikte ve iyi değerlendirmek lazım ısınmanın etkilerini azaltmak için teknolojiyi iyi kullanmalıyız ancak bunları hep ithal mi edeceğiz? İzmir temiz enerjinin merkezi olmaya başladı, rüzgâr enerjisi konusunda yatırımlar var bizlerde kalkınma ajansı olarak bu yatırımlar ve start-uplar için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Enerji İle Endüstri 4.0 Çok İç İçe Konu

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, yenilenebilir enerji ile endüstri 4.0 çok iç içe konular, bu konularda yeni bölümler açmak yeni ve eğitim modülleri kurmak için çalıştıklarını ifade etti.

“Isı Yalıtımı Denilince Akıllara Önce Soğutma Geliyor”

Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu “Ülkece enerji müsrifi bir ülkeyiz evlerimizde mutlaka yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlamalıyız. İzmir’de ısı yalıtımı denilince akıllara önce soğutma geliyor fakat soğutmak için kullandığımız enerji fazla, ısı yalıtımına önem verilmesi ile ısı geçişlerini minimuma indirerek enerji tasarrufu yapmaya ve bu bilinci oluşturmaya başlamalıyız” dedi.

“Belediyelerin İklim Eylem Planının Olması Şart”

Hiçbir enerjinin zararsız olmadığını vurgulayan Foça Çevre ve Kültür Derneği (FOCEP) Platformu Sözcüsü Bahadır Doğutürk “Bizim sürdürülebilir yaşam üzerine konuşmamız lazım yenilenebilir enerjide %100 zararsız değildir mesela yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımları konuşurken bu yatırımın yapılacağı yerin yaşayanlarının bu yatırımlar ile ilgili olumsuz düşünüyorlar ise bunun da göz önüne alınması lazım” dedi. Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 50’den fazlasını sanayi kurumları olduğunu belirten Doğutürk “AVM’ler tüketiyor yani sadece evlerde yapılacak tasarrufla önüne geçemeyiz ayrıca üretime yönelik bir planlama yapmalıyız işin altından ancak böyle kalkılır, belediyelerinde bu konuda iklim eylem planlarının olması şart” dedi.

İtalya’daki Uygulamalar Türkiye’ye Aktarılıyor

Çevreci Enerji Derneği Genel Sekreteri Hazal Coşkun, STK’ların bu konularda işbirliği yapması için çalıştıklarını ve iki Avrupa Birliği projesi yürüttüklerini söyledi. Coşkun, İtalya-Türkiye arasında gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında İtalya’daki iyi uygulamaları buraya aktarmaya çalıştıklarını da belirtti.

“Rüzgar Enerjisi 7300 Mw’a Kadar Çıktı”

İzmir yenilenebilir enerji kaynaklarının iyi kullanımının topluma yayılmasında muazzam bir köprü olduğunu söyleyen Anadolu Ajansı’ndan Tolga Şekerci “Rüzgar enerjisinde 7300 MW’a kadar çıktık ancak potansiyelimizin 70-80.000 MW olduğu söyleniyor. Bioyağ ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi konusunun da çok iyi bir elektrik üretim sistemi olduğunu düşünüyorum, aslında en iyi tasarruf hiç tüketmemek ancak şu an yapamıyoruz işte böyle toplantılarla toplumsal bilinci arttıracağız” dedi.

“Kooperatifler Özel Sektör Kurumları İle Rekabet Edebilir”

İzmir Tarıma Yönelik Yenilebilir Enerji Üretim Kooperatifi’nden Mehmet Ülgen “Gıda güvenliğini sağlayabilmek için öncelikle kooperatiflerimizi diğer özel sektör kurumları ile rekabet edebilir duruma getirmeliyiz. Kooperatiflere başta enerji konusunda destek verilerek rekabet edilebilirliği sağlanmalı, yenilenebilir enerji ile ilgili kooperatiflere verilen tüm imtiyazlar kaldırıldı kendimiz ile çelişiyoruz. Uygulamanın tabana yayılması öncelik olmalı” dedi.

“Enerji Hor Kullanılıyor”

Yerli ekipmanların üretimi, rüzgar, bioogaz, jeotermal ve bu gibi her proje için %74 dışa bağımlı olduğumuzu vurgulayan EBSO Meclis Üyesi Hüseyin Vatansever, bu enerji hammaddesi ve ekipmanlarında dışa bağımlı olduğu anlamına geldiğini ve enerjinin hor kullanıldığını belirtti. Vatansever “Avrupa’ya göre 2 Japonya’ya göre 4 kat fazla kullanımımız var ve bunu azaltmamız lazım. Ayrıca bizim sanayicimiz kapasitesinin farkında değil bu kapasitenin ortaya çıkması için oda olarak kalkınma ajansı ile birlikte BEST FOR ENERGY projesini başlatıyoruz. Mesela çöpler çöp değildir enerji kaynağıdır bunların doğru ayrıştırılması ile enerji elde edilebilir enerji içinde net ithalatçı konumunda kurtulmamız tüketici yerine üretici olmamız şart” dedi.

“Türkiye’de Enerjiye İhtiyaç Var Mı?”

Çevre meclisi olarak çevre ve ekoloji duyarlılığını arttırmak amacıyla çalıştıklarını söyleyen Konak Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Yasemin Sağlam “Öncelikle sürdürülebilir kalkınma yerine sürdürülebilir yaşam kelimesinin kullanmamız gerekiyor ve bazı soruları sormalı ve cevaplarını aramalıyız. Türkiye’de enerji ye ihtiyaç var mı? Birçok kurum farklı cevaplar veriyor bir diğer soru ise gıda güvenliği mi gıda egemenliği mi? 2000’li yılların başından itibaren gıda egemenliğimizi kaybettiğimizi ve kaybolan bir şeyin güvenliğini tartışamayacağımızı söyleyebilirim” dedi.

“Jeotermal Toprağa Zarar Veriyor”

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Pınar Nacak “Hem gıda güvenliği hem de iklim konumuzun kırılma noktaları, temiz enerji iyi konumlandırmamız gerekiyor. Jeotermal ’in ürünlere ve toprağa nasıl zarar verdiğini gördük, tarımda enerji verimliliği maliyet açısından yüksek özellikle tarımsal atıklar atık yönetiminde çok önemli bu tarımsal atıklar ikiye ayrılıyor bozulan ve geri dönüştürülebilen atıklar çok iyi planlayıp her türlü atığı kullanmalıyız” dedi.

“Çöplerin Enerjiye Dönüşü Herkes Bilmeli”

Kurultay ile eşzamanlı hareket edilerek işlenebilecek bir kampanya yapılması gerektiğini belirten Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğü Muhabirlerinden Tolga Albay “Çöplerin enerjiye dönüşmesi konusunda farkındalık sıkıntısını çözmeliyiz ev hanımına çiftçiye herkese anlatmalıyız. Ne yapacak nasıl yapacak toplumun her kesimi ne yapacağını iyi bilmeli aynı şekilde çocuklarla ya da teknoparklar ile ortak çalışmalarda yapılabilir” dedi.

“Üretmek İçin İthal Ediyoruz”

ENSİAD’dan Serkan Akyürek “İzmir yenilenebilir enerjinin merkezi konumunda sadece İzmir olarak 1400 MW üzerinde gücümüz var her 5 rüzgâr gülünden 1 tanesi İzmir’de. Hidrolik enerji dışında rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyogazın 90000 MW toplam içinde 14000 MW enerji üretimi var bu yaklaşık 16-17 milyar Euro’ya tekabül ediyor. Temiz enerji yatırımına ithal ekipmanla yapıyorsanız o yerli bir enerji kaynağı değildir yani üretmek için ithal ediyoruz atık geri dönüşümü konusunu tüm paydaşların katılımı ile anaokulundan başlayarak eğitim sisteminde yer verilmesi gerekiyor” dedi.

Enerjiyi Tek Başlarına Üretecekler

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER)’den Dr. Osman Şen, dernek üyelerinin elektrik üretimi haricinde jeotermalin diğer alanlarına da yatırım yaptıklarını vurguladı. 50’ye yakın üreticinin olduğunu belirten Şen, 2020 sonunda 2000MW enerjiyi tek başlarına üretiyor olacaklarını ifade etti.

“Toplum Bilinci Yüksek Kişiler Yetişiyor”

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci “Yaşar Üniversitesi olarak 50001 kalite sistemini bünyesine katan ilk üniversiteyiz ve çevre konusunda lisans ve yüksek lisans programları ile toplum bilinci yüksek kişiler yetiştiriyoruz” dedi.

Sürdürebilir Gıda ve Cinsiyet Eşitliği

Yaşar Holding olarak her yıl belli konuya odaklanarak çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı “Karbon ayak izi, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik bu konuların başında geliyor raporlar hazırlayıp Birleşmiş Milletler’e gönderiyoruz. Sürdürülebilirlik önemli birlikte çalıştığımız 18000 süt üreticisi ile yaptığımız çalışmalarla 15 yıl içinde 6-7 litre olan süt verimini 25 litreye çıkarttık yani enerji kullanımı azaldıkça verimi artıyor. Pınar Enstitüsü’nün de bu konuda pek çok çalışması var. Sürdürülebilir gıda ve cinsiyet eşitliği konusunda 19 Haziran’da Yaşar üniversitesinde gerçekleştireceğimiz panelimiz var tüm paydaşları bekliyoruz” dedi.

Etiketler: » »
Share
2083 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+1 = ?

#

EGD, İklim Değişikliği Tehlikesini İzmir’de Masaya Yatırdı” için 1 yorum

  1. […] Kaynak: Maxi Haber […]