logo

İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın Sonuçları Açıklandı

Türkiye’de Bilişim Sektörü’nün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen törende açıklandı. KoçSistem ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez ‘fijital’ (fiziksel ve dijital) olarak yapılan tören Sanatçı-Bilişimci Taylan Dedeoğlu’nun solo gitar performansı ile başladı. M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Özlem Unan’ın ilk olarak sektör rakamlarını paylaştığı Bilişim 500 Ödül Töreni’nin açılış programında BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç konuşmaları ile yer aldı. Ödül töreninin hemen öncesinde ise “Mandıra Filozofu” olarak tanınan Müfit Can Saçıntı, “Ben Ödüle Karşıyım:)” adlı performansı ile izleyicilerle buluştu.

“Bilişim Sektörü pandemiden kârlı çıktı”

Bilişim 500 araştırmasını gerçekleştiren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, önce sektöre ilişkin son derece önemli veriler paylaştı. Pandemi döneminin Bilişim Sektörü’nü olumlu olarak etkilediğini belirten Unan “2020 yılında yapılan son sıralamada yer alan 500 şirketin toplam geliri 170.6 milyar TL oldu; 2019 yılına göre büyüme TL bazında yüzde 29 olarak gerçekleşti. Bilişim Sektörü’nün son 10 yılındaki büyümesi yüzde 179 oldu. Sıralamaya giren şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri büyüme gerçekleştirdi. Gelirlerde en yüksek büyüme yüzde 467. sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 41’i Türkiye Merkezli üretici şirketler. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması, e-ticaretin büyümesi beraberinde hem kişisel hem kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına sebep oldu. Gelecek yıllar verinin altın olduğu, nesnelerin interneti, yapay zeka derken veri işleme, yönetimi ve siber güvenlik üzerine kurulu bir dönem olacak” dedi.

Unan’ın ardından açılış konuşmalarına geçildi. BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, araştırmanın girişimci ve yatırımcıları buluşturma noktasında taşıdığı önemi vurgulayarak “Bilişim 500 Araştırması resmi evraklar üzerinden alınan en doğru bilgilerle sektörün gelişimine yardımcı olmakla kalmayıp artık yatırım ihtiyacı bulunan girişimcilerimize yatırım imkânları bulmaya da yardımcı oluyor” dedi.

“Geleceği kurmak inovasyondan geçiyor”

Murat Göçe’nin ardından söz alan Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “P&G olarak bugün burada olmayı çok istedik, çünkü geleceği kurmak inovasyondan geçiyor ve invasyonu inşa edenler de elbette heyecanları ve merakları hiç bitmeyen girişimcilerimiz. Dolayısıyla burada bugün hepimiz inovasyonu inşa etmek için bulunuyoruz” dedi. Bilişim 500’ün çok önemli bir rehber görevi gördüğünü vurgulayan Turnaoğlu “Bilişim 500’e sponsor olduğumuz Oral –B markamız, günlük yaşamı kolaylaştırmak için teknolojiyi, hatta yapay zekayı bir araya getiren başarılı markalarımızın başında yer alıyor. P&G’nin 184 yıllık tarihinde temel dört ana alan var bu alanların hepsi de bugün Bilişim Sektörüyle birlikte gelişiyor. Birincisi ürünler. Oral-B bir diş fırçası bugün yapay zekanın kullanıldığı bir alana geçmeye başladı. İkinci dönüşen alanımız ise ticaret. Özellikle Covid’le ne kadar hızlı dijital ticarete kayıldığını hep birlikte gördük. Bizim de en büyük kanallarımızdan biri şu anda dijital ticaret. Üçüncü alan tedarik zinciri. Tedarik zinciri bugün A’dan Z’ye Bilişim Sektörü’yle değişiyor. Dördüncü alan da iletişim. Hem geçmiş tecrübelerimizi hem de yeni dünyanın getirdiklerini birleştirip bunu en verimli hale getiren sistemleri inşa ediyoruz. Bugün dünyada 5 milyar insanın yaşamına değer katmamızı sağlayan gücümüz, bizim inovatif genlerimizden geliyor. Bugün Bilişim 500 özelinde Türkiye’deki bilişim alanındaki atağı yaratan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sizlere, tüm sektör üyelerine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Sektörümüzde niceliksel gelişmeden çok niteliksel ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz”

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, daha iyi bir gelecek için gerekli tüm teknolojik araçlara ve son derece dinamik, genç nüfusa sahip olduğumuzu belirterek küresel ölçekte başarılı işlere imza atma potansiyelleri olan genç yeteneklerin girişimlerini özgüvenle büyütebilecekleri bir zemin oluşturmak için uygun bir zaman içinde olduğumuzun altını çizerek Pek çok alanda dijitalleşmeyle beraber, ileri analitik, robotik gibi teknolojiler hepimizin hayatında. Burada önemli bir ivme olacak. Bu ivmeyi de ülkemizin ve şirketlerimizin yakından takip etmesi çok önemli. Sektör olarak bizler de vizyoner yaklaşmak ve hiç kuşkusuz ülkemizin geleceği adına proaktif olmak zorundayız. Geçen yıl yaklaşık 27 milyar dolarlık büyüklüğe erişen Türkiye Bilişim Sektörü’nün bu yıl da en azından yüzde 10 büyümesini bekliyoruz. Sektörümüzde niceliksel gelişmeden çok niteliksel ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Pandemi öncesi ve sonrası diye tarif edebileceğimiz dijital dönüşümün etkin olduğu keskin bir yol ayrımındayız. Türkiye Bilişim Sektörü adına potansiyelimizi önemsemeliyiz. Bizler Koç Sistem olarak bu potansiyelin farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyor, yaklaşık 76 yıldır teknoloji serüvenine katkı sunmaya çalışıyoruz. Toplum olarak hayatın her alanında kurumlarımızı yenilikçi teknolojileri daha etkin kullanmaları için desteklemeliyiz. Veri bazlı düşünme kültürünü her kademede yaygınlaştırmalı, tüm bu projeler için nitelikli girişimci ve genç iş gücünü acilen yetiştirmeliyiz” dedi.

“Bilişim Sektörümüzü ülkemiz için sürdürülebilir bir refah kaynağı haline getirebilmemiz ancak yerli ve milli ürünlerimizle mümkün olabilir”

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan “Bilişim500 Araştırması eminim ki birçok bilişim şirketi için motivasyon kaynağı oluyor. Ülkemizin geleceğini inşa eden tüm şirketlerimizi tebrik ediyorum. Sektörümüzde faaliyet gösteren sizler, toplumsal refah ve ekonomik verimliliğinin anahtarı konumdasınız. Bilgi ve iletişim teknolojileri her sektörü değiştiriyor, dönüştürüyor. Bilişim şirketlerimizin gücü, diğer sektörlerinde gücüne güç katıyor. Özellikle pandemi döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın devamlılığını sağlamada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu süreçte Bilişim Sektörü’nde yatırımlar hız kesmeden artarak devam etti. Rakamlara baktığımızda Bilişim Sektörü açısında 2020 yılında son 10 yıldaki en yüksek büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bilişim Sektörümüzü ülkemiz için sürdürülebilir bir refah kaynağı haline getirebilmemiz, ancak yerli ve milli ürünlerimizle mümkün olabilir. 2023 yılına kadar 5G’ye yerli ve mili ürünlerimizle geçmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında 5G’yi frekans ihalesini bütün paydaşlarımız ile birlikte yapacağımızın duyurusunu ve müjdesini bir kez daha paylaşmak istiyorum” dedi.

“İşletmelerin hayatta kalmak için dijital olarak hızlı bir şekilde dönüştüğü rekabet gücünü artırmaya çalıştığı bir dönemi yaşamaktayız”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, özellikle pandemiyle mücadele ettiğimiz bugünlerde dijital teknolojiler ve büyük ölçekli veri akışlarının toplumsal yaşamdan ticarete, hukuktan finansa iş gücü piyasasından istihdama kadar birçok alanda muazzam değişiklikler yaptığının altını çizdi. Koç “İster geleneksel şirketler ister yeni girişimler olsun günümüzde neredeyse tüm paydaşların Covid-19’un değişen tüketici davranışları üzerinde yarattığı etkinin doğrudan bir sonucu olarak iş modellerini dijital olacak biçimde değiştirdiğini görmekteyiz. Kamuda ve özel sektörde bu yeni ekonomik modele adapte olabilmesi için uygun süreçlerin tamamlanmasına, donanımlı yeni insan kaynağının yeni iş alanlarına yönlendirilmesine ve hayatın her aşamasına sirayet eden teknolojinin yenilikçi fikirlerle ekonomiye kazandırılmasına gerek duymaktayız. Yarının rekabetçi dijital ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek, yeni iş yapma modellerini yapay zeka üzerine kurgulayarak teknolojik gelişime ayak uydurmak, iş gücü yeteneklerini yeniden belirlemek zorunlu hale gelmiştir. Günümüz itibariyle bu dönüşümü mümkün kılan şey, dijital dönüşüm ofisimizin de görev alanına giren dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve siber güvenlik temelindeki teknolojik gelişmelerdir. İşletmelerin hayatta kalmak için dijital olarak hızlı bir şekilde dönüştüğü ve rekabet gücünü artırmaya çalıştığı, kamunun sadece kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasından değil kurumlar arası işbirliğini artırarak kamu verisinden daha değer üretmeyi hedeflediği, bireylerin dijital teknolojileri kullanıma yönelik yetenek dönüşümlerini gerçekleştirmeye çalıştıkları bir dönemi yaşamaktayız” dedi.

“Hedefimiz on milyar dolarlık şirketler çıkarmak”

Artık günümüzde şirketlerin yaşam döngüsünün, inovasyona ve yenilikçi teknolojilere adaptasyonuna bağlı olduğunu ifade eden Ali Taha Koç “COVİD 19 krizinden her ülke zarar görmüş olsa da bu yılın küresel rekabetçilik raporu gelişmiş dijital ekonomilere, dijital becerilere ve sağlam sosyal güvenlik ağlarına sahip ülkelerin salgının ekonomik ve sosyal etkilerini daha iyi yönettiğini ortaya koymaktadır. İşte bu noktada dijital dönüşüm ofisimiz başta olmak üzere siz değerli sektör temsilcileriyle üniversite ve STK’larımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Her kriz beraberinde yeni fırsatlar da getiriyor. Covid-19 etkisi ile uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim ile yeni iş modellerinin hayatımıza girmesi bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapılmasına neden oldu. Artık ülkemizden de Bilgi ve İletişim Sektörü’nden unicornlar çıkmakta. 2010’da kurulan Peak Games’in 1.8 milyar dolara dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Gram Games’in 250 milyon dolara, Rollic Games’in 168 milyon dolara satın alınması, daha sonrasında ise Getir ve HepsiBurada ile devam etti. Bu örnekler sürekli artmakta. Son eklenen Unicorn ise Dream Games oldu. Şimdi hedefimiz ise on milyar dolarlık şirketler çıkarmak” dedi.

“Türkiye’nin öncelikli hedefi, teknolojideki sıçrama ile gelen dijital dönüşüm ve bunu yönetecek nitelikli insan kaynağına ulaşmak konusunda akılcı yatırımlar yapılması olmalıdır”

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sürdürülen çalışmaların bilgi ve iletişim teknolojileri alanında öne çıkan gelişmeler neticesinde 2021 yılında daha büyüyeceğini öngören Koç “Küresel ekonomideki karmaşık döneme rağmen Türkiye için ilk hedef bu gündemi en rasyonel politikalarla yöneterek büyümeden ödün vermeden ilerlemek, esas hedefi ise teknolojideki sıçrama ile gelen dijital dönüşüm ve bunu yönetecek nitelikli insan kaynağına ulaşmak konusunda akılcı yatırımlar yapılmasıdır. Dijitalleşmeden kaynaklı bazı işlerin kaybolma potansiyeli olsa da, verimlilik kazanımları, yatırım artışı ve hizmet ekonomisinin büyümesi ile birlikte yeni iş alanlarının da oluşacağını görüyoruz. Türkiye bugün uzaya kendi ürettiği uydusunu göndermeye hazırlanan, yeni nesil dijital yöntemlerle donatılmış İHA, SİHA sistemleri ile dünyada lider konuma yükselen dijital oyun şirketleri küresel firmalar tarafından milyonlarca dolara müşteri bulan bir ülke konuma gelmiştir. Yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olmak konusunda büyük bir potansiyel taşıyoruz. Dijital Türkiye ve milli teknoloji hamlesi vizyonu ile dijital teknolojilerin geliştirilmesi konusunda uluslararası seviyede öncü konumu hedefleyen bir yaklaşıma sahibiz. Şimdi dönüşüm zamanı. Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılına ilerlerken yüksek performanslı dijital dönüşüm ekosistemini teşvik ederek, bu kapsamda dijital becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesi ülkemizin önemli öncelikleri haline geldi. Bu önemli dönüşümü hayata geçirmek için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaktayız. Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda dijital dönüşüm ekosistemine katkı sağlamak amacıyla bilişim sektörüne yapılacak her bir çalışmanın destekçisi olacağımızı vurguluyor, Bilişim 500 sıralamasında yer alan tüm şirketleri tebrik ediyoruz” dedi.

Özel ve kategori ödülleri sahiplerini buldu

Bilişim 500’de, 12’si PLUS, 8’i Türkiye Ekonomisine Katkı Özel kategorisi olmak üzere toplamda 84 kategorinin zirveye ulaşan şirketlerine ödülleri verildi.

Törende Bilişim Sektörü’ne 35 yıl emek veren Zafer İnkaya ve Ertan Barut’a “35 Yıl Emek” ödülleri verildi. BTHaber Gazetesi özel ödülleri kategorisinde ise “Eğitimde Dijital Dönüşümün Öncüsü” ödülü Erdeniz Ünvan’a ve “Yılın Bürokratı” ödülü de Prof. Dr. Faruk Bilir’e takdim edildi.

Her şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre Dağıtıcı, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi, Türkiye Merkezli Üretici, Bilişim 500 Plus ve Türkiye Ekonomisine Katkı kategorilerinde ödüller verildi.

35 Yıl Emek Ödülleri

35 Yıl Emek Zafer İnkaya
35 Yıl Emek Ertan Barut

BTHaber Özel Ödülleri

Eğitimde Dijital Dönüşümün Öncüsü Erdeniz Ünvan
Yılın Bürokratı Prof. Dr. Faruk Bilir

Dağıtıcı Kategori Ödülleri

Yılın Ağ Donanımı Kategori Birincisi

Prolink

Yılın Mobil Telefon Kategori Birincisi

Bilkom Bilişim

Yılın Bilgi Güvenliği Donanımı Kategori Birincisi

Prolink

Yılın Donanım Kategori Birincisi

Teknosa

Yılın Veri Güvenliği Yazılım Kategori Birincisi

Exclusive Networks

Yılın Yazılım Kategori Birincisi

Exclusive Networks

Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Kategori Ödülleri

Yılın Ağ Donanımı Kategori Birincisi İnnova Bilişim Çözümleri
Yılın Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı Kategori Birincisi Netaş
Yılın Bilgi Güvenliği Donanımı Kategori Birincisi Havelsan
Yılın Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı Kategori Birincisi Netaş
Yılın Donanım Kategori Birincisi Koçsistem
Yılın Danışmanlık Kategori Birincisi İnnova Bilişim Çözümleri
Yılın Dış Kaynak Kullanım Hizmeti Kategori Birincisi Havelsan
Yılın E-Fatura E-Defter E-Arşiv Hizmeti Kategori Birincisi Kolaysoft Yazılım
Yılın Kurulum / Bakım / Destek Hizmeti Kategori Birincisi Koçsistem
Yılın Barındırma Yönetim Hizmeti Kategori Birincisi Koçsistem
Yılın Bulut Hizmeti Kategori Birincisi Netaş
Yılın Hizmet Kategori Birincisi Havelsan
Yılın Mobil Uygulamalar Kategori Birincisi İsbak
Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi İnnova Bilişim Çözümleri
Yılın ERP Yazılımı Kategori Birincisi İnnova Bilişim Çözümleri
Yılın Veri Güvenliği Yazılımı Kategori Birincisi SBI Bilişim
Yılın Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Havelsan
Yılın Sanallaştırma Yazılımı Kategori Birincisi Netaş
Yılın Yazılım Kategori Birincisi Netaş
Yılın Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Ana Kategori Birincisi Koçsistem

Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi Kategori Ödülleri

Yılın Baskı Sistemleri Kategori Birincisi Kyocera Bilgitaş
Yılın Veri Toplama Donanımı (Ot/Vt) Kategori Birincisi Mobisis Teknoloji
Yılın Donanım Kategori Birincisi Lenovo Türkiye
Yılın Danışmanlık Kategori Birincisi SAP Türkiye
Yılın Kurulum / Bakım / Destek Hizmeti Kategori Birincisi SAP Türkiye
Yılın Çağrı Merkezi Hizmeti Kategori Birincisi Webhelp
Yılın Hizmet Kategori Birincisi SAP Türkiye
Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi Micro Focus
Yılın ERP Yazılımı Kategori Birincisi SAP Türkiye
Yılın Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Adesso Türkiye
Yılın Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı Kategori Birincisi NTT Data
Yılın Yazılım Kategori Birincisi SAP Türkiye
Yılın Uluslararası Merkezli Üretici / Üreticinin Temsilcisi Ana Kategori Birincisi Vodafone

Türkiye Merkezli Üretici Kategori Ödülleri

Yılın Ağ Donanımı Kategori Birincisi Teknotel Bilişim
Yılın Bilgi Güvenliği Donanımı Kategori Birincisi İşnet
Yılın Veri Toplama Donanımı (Ot/Vt) Kategori Birincisi Luna Elektrik
Yılın Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı Kategori Birincisi Türk Prysmian Kablo
Yılın Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı Kategori Birincisi Türksat
Yılın Danışmanlık Kategori Birincisi STM Savunma Teknolojileri
Yılın Çağrı Merkezi Hizmeti Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi
Yılın Kurulum / Bakım / Destek Hizmeti Kategori Birincisi Karel Elektronik
Yılın Dış Kaynak Kullanım Hizmeti Kategori Birincisi Assistt
Yılın E-Fatura E-Defter E-Arşiv Hizmeti Kategori Birincisi Logo Yazılım
Yılın Barındırma Yönetim Hizmeti Kategori Birincisi Radore
Yılın Bulut Hizmeti Kategori Birincisi Vmind
Yılın Alternatif Telekom Operatörü Kategori Birincisi Turknet
Yılın İnternet Hizmeti Kategori Birincisi Türk Telekom
Yılın Mobil Uygulamalar Kategori Birincisi Teknasyon Yazılım
Yılın İnsan Kaynakları Yazılımı Kategori Birincisi Bilin Yazılım
Yılın Doküman Arşiv Yönetim Yazılımı Kategori Birincisi Koda Bilişim
Yılın CRM Yazılımı Kategori Birincisi İdea Teknoloji
Yılın Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı Kategori Birincisi Netcad
Yılın Veri Güvenliği Yazılımı Kategori Birincisi Kron
Yılın İş Uygulamaları Kategori Birincisi Arkel
Yılın Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı Kategori Birincisi ARD Grup Bilişim
Yılın ERP Yazılımı Kategori Birincisi Logo Yazılım
Yılın Sektörel Yazılım Birincisi Softtech
Yılın Türkiye Merkezli Üretici Ana Kategori Birincisi Turkcell

Bilişim 500 Plus Ödülleri

Yılın KGK Kategori Birincisi İnform Elektronik
Yılın 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler Kategori Birincisi Öz İlke Bilişim
Yılın 3 Yaşından Küçük En Hızlı Büyüyen Kategori Birincisi BT Sanal Market
Yılın Savunma Sektörü Yazılım Kategori Birincisi Havelsan
Yılın Finans Sektörü Yazılım Kategori Birincisi Softtech
Yılın Sağlık Sektörü Yazılım Kategori Birincisi Akgün Bilgisayar
Yılın Tarım Sektörü Yazılım Kategori Birincisi Tarnet
Yılın Turizm Sektörü Yazılım Kategori Birincisi Hitit Bilgisayar
Yılın Sistem Entegratörü ve İş Ortağı – Iot Ve M2m Kategori Birincisi Netaş
Yılın Türkiye Merkezli Üretici – Iot ve M2m Kategori Birincisi Arvento
Yılın Son 1 Yılda En Hızlı Büyüyen Kategori Birincisi Bites Savunma
Yılın Son 3 Yılda En Hızlı Büyüyen Kategori Birincisi Lenovo Türkiye

Türkiye Ekonomisine Katkı Özel Ödülleri

Yılın Ar-Ge Yatırımı Kategori Birincisi Havelsan
Yılın Yapay Zeka Kategori Birincisi Koçsistem
Yılın Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategori Birincisi Karel Elektronik
Yılın Türkiye Merkezli Üretici Hizmet Kategori Birincisi Türk Telekom
Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori Birincisi Softtech
Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi Corning Optik İletişim
Yılın Hizmet İhracatı Kategori Birincisi Netaş
Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Teknasyon Yazılım

Etiketler: » » » »
Share
780 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+4 = ?