logo

Yeterince Kullanmayan Yazılımlara Çok Fazla Harcama Yapıyoruz

mh_sage_erp_bt

Sage tarafından yaptırılan bir araştırma iş yazılımlarını yeterince verimli kullanamayan Türk şirketlerinin yapmakta oldukları teknoloji yatırımlarında milyarlarca lirayı sokağa atıyor olabileceğine işaret ediyor.

100 Türk şirketinin BT alanında karar verici konumundaki yöneticisi ile gerçekleştirilen araştırma, BT yatırımlarındaki verimsizliğin şirket başına yılda yaklaşık 120 bin TL yük doğurduğunu gösteriyor. Türkiye geneline vurulduğunda bu rakam yıllık bazda 1.8 milyar TL’ye denk geliyor. Şirketlerinin yüzde 91’i BT yatırımlarından yeterince fayda elde edemiyor. İş yazılımlarının verimsiz kullanımıyla ilgili olarak en çok dile getirilen nedenler, kullanıcı eğitim eksikliği (yüzde 37) ve ihtiyaç fazlası özellikte yazılım kullanımı (yüzde 36) oldu.

Konuyla ilgili 13 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen ve araştırma sonuçlarının açıklandığı toplantıda verimsiz kullanılan yazılımların maliyetleri hakkında Türk şirketleri açısından dikkat çekici bir veri ortaya koyması nedeniyle önem taşıdığına değinen Sage Avrupa Kurumsal Pazarlar ve ERP X3 Dünya CEO’su Jayne Archbold “İş yazılımları, orta ölçekli şirketlerin büyüme stratejileri açısından hayati önem taşır. Ancak araştırmanın da gösterdiği üzere, iş ihtiyaçları ve satın alınan ürünün özellikleri arasında bir makas var ve bu makasın faturası oldukça ağır olabiliyor. Yazılımı asıl kullanacak olan kişilere yeterince kulak vermeyen karar vericiler, ihtiyaca ve kullanıcıya odaklı çözümler yerine, ‘her ölçek için tek boy’ tarzı ürünlere yönelebiliyor. Oysa orta ölçekli şirketlerin yatırım kararı alırken daha kullanıcı odaklı davranabilmeleri, çalışanların, şirketin yaptığı yatırımı en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerini düşünmeleri gerekiyor” dedi.

İş yazılımları ile çözüm aranan en önemli ihtiyaçlar arasında çalışan verimliliği başı çekiyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 63’ü bu konuyu bir temel iş önceliği olarak dile getirdi. Araştırmanın ortaya koyduğu, özellikle ilgi çekici bir diğer nokta ise, Türk şirketlerinin sadece yüzde 27’sinin iş yazılımlarını şirket büyümesi için stratejik bir yol olarak görmeleri.

Diğer taraftan, karar vericilerin şirket için kullanıcılardan etkilenme oranında bir artış görülüyor. Son yıllarda Bilişimin tüketiciye daha fazla dokunur olması, iş yazılımları üzerinde etkisini hissettiren bir dinamik oma özelliği taşıyor. Örneğin, Sosyal Medya’nın yükselen gücüne paralel olarak, araştırmaya katılanların yüzde 81’i sosyal fonksiyonelliği çok önemli bulduklarını ifade ediyor.

Günümüzde BT ajandasının ilk gündem maddesini çok net bir eşkilde Bulut Bilişim oluşturuyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 88’i, gelecekte Bulut Bilişime yatırım planı olduğunu belirtiyor.

İş yazılımlarının performans değerlendirmesinde ise, evrensel ölçütler Türkiye’de de geçerli: Hizmet bulunurluğu (yüzde 57) ve şirket gelirlerine doğrudan etki (yüzde 56).

Jayne Archbold “Şirketlerin Sosyal Medya ve diğer tüketici trendlerinin hem iş yazılımlarını kullanan çalışanlarını, hem de müşterilerini ne şekilde etkilediğini ciddi şekilde göz önüne alması gerekiyor. Eğer amaç iş verimliliği elde etmekse, özellikle mobilite ve koay erişebilirlik özellikleri çevresinde geliştirilmiş ürünlere ihtiyaç var. Yatırım yapılan çözümü, bugün olduğu gibi yarın da kullanılabilir kılacak olan, budur” dedi.

Araştırmanın Avrupa ayağı ise, orta ölçekli şirketlerin verimsiz Bilişim yatırımlarının şirket başına yıllık ortalama 43 bin Euro yük getirdiğini ortaya koyuyor. Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki yaklaşık 223 bin şirketin toplam Bilişim verimsizliğinin toplam yükü ise, 9.6 milyar Euro’ya karşılık geliyor.

Avrupa Bulguları ile Karşılaştırmalar

– Avrupa’daki şirketlerin nerede ise yarısı (yüzde 43), Türk şirketlerinn ise yüzde 37’si iş yazılımlarını 3 ila 5 yıllık sürelerde güncelliyor. Öte yandan Türk şirketlerinin yüzde 48’iyse, 1 ila 3 yılda güncellemeye gidiyor.

– İş verimliliğine artış, hem Avrupa, hem de Türkiye için gelecek bir yıllık dönemde en önemli iş önceliğini oluşturuyor.

– Yazılım satın alımlarında öncelikli unsur, hem Avrupa’da (yüzde 53), hem de Türkiye’de (yüzde 57) fiyat olarak öne çıkıyor.

– Yazılım yatırımı ortamı, biraz karamsar bir tablo çiziyor. Avrupa şirketlerinin yüzde 49’u, Türk şirketlerinin ise yüzde 44’ü gelecek yıl yazılım için daha az harcama öngörüyor. Türk şirketleri az bir oranla da olsa yatırıma daha istekli.

Sage, ayrıca düzenlenen etkinlik ile özellikle orta ölçekli şirketleri hedefleyen Sage ERP X3 version 7 yazılımını da tanıttı. Sage ERP X3 yazılımı, başta üretim, hizmet ve dağıtım olmak üzere farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına cevap verebiliyor; özellikle orta ölçekli şirketlerin tercihi olma özelliği taşıyor.

Etiketler: » »
Share
905 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+5 = ?