logo

“Sanat Üretenler – Sanat Öğretenler 2” İş Sanat Kibele Galerisi’nde

mh_sergi_sanat_uretenler

Geçtiğimiz şubat ayında sanatseverlerin beğenisine sunulan ve sanat eğitimini odağına alan “Sanat Üretenler – Sanat Öğretenler” seçkisinin ikinci bölümü 26 Nisan – 25 Haziran 2016 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde açık olacak. İlk serginin devamında tarihsel bir sürekliliğin izini süren sergi, bu kez 1970 sonrası kurulan sanat eğitimi bölümlerinde, güzel sanatlar enstitü ve fakültelerinde hocalık yapmış, aktif sanat yaşamıyla ülke sanatında belli bir yer edinmiş eğitimci sanatçıları ele alıyor. Seçkinin bu ikinci sergisinde de pentürden özgün baskıya uzanan, farklı medyum ve teknikleri kapsayan resim ve yüzey sanatı eserleri yer alıyor.

Sergi, yaygınlığı ve sayısı artan yükseköğretim kurumları bünyesindeki sanat eğitimine ve güzel sanatlar bölümlerindeki eğitimci sanatçıların üretimlerine toplu bir bakış sunuyor. Dokuz Eylül, Hacettepe, Anadolu Üniversitesi gibi belli bir geleneğin üzerinden yükselen yükseköğretim kurumları ile son otuz yıllık süreçte akademik kimliğini oluşturan fakülte ve bölümler bir arada sunuluyor. Böylece İzmir’den Adana’ya, Bolu’dan Maraş’a, Bursa’dan Hatay’a, Eskişehir’den Konya’ya, Ankara’dan Samsun’a, Mersin’den Kayseri’ye uzanarak Türkiye genelindeki sanat eğitimi ve üretimini aynı çatı altında topluyor.

Kültürel mirası aktaran, özgünlüğü destekleyen bir sanat eğitimi

O yıllarda yükseköğretim kapsamındaki sanat eğitimi, gençlere kültürel mirası aktarma ve onları kendi sanat üretimlerini çeşitlendirerek geliştirmelerini sağlayacak teknik ve teorik bilgi ve beceriyle donatma şeklinde özetlenebilir. Bu anlamda sanat eğitimi, kendi çağının sanatsal ve estetik parametrelerini geliştirerek yeniden üretirken, sanatçı adaylarını da kendi potansiyellerini ve özgün yaratıcılıklarını ortaya koyacakları, özgün üsluplarını geliştirecekleri araçlarla donatır.

Bu sergideki eserlerle ilk sergide vurgulanan Anadolu’da yaşam olgusuna kitle iletişimin yaygınlaştırdığı popüler kültüre yönelik  yeni bir boyut ekleniyor. Özellikle 1980 sonrasında yaşanan küreselleşme süreci ile iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sanat alanına da etki ettiği görülüyor. İlk sergideki izlenimci ya da soyut eğilimlere ek olarak yeni ve dışavurumcu eğilimler ile  pop sanat etkilerinin öne çıktığı fark ediliyor.

“Sanat Üretenler – Sanat Öğretenler” seçkisi, 1970-1990 kuşağı eğitimci sanatçıların eserlerini ele alan bu ikinci sergiyle son buluyor.

www.issanat.com.tr

Etiketler: »
Share
1514 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+9 = ?